Autisme

Autisme is een aangeboren stoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie. Er zijn verschillende vormen van autisme: klassiek autisme, Syndroom van Asperger, PDD-NOS en MCDD. Ruim 1 procent van de Nederlanders heeft een vorm van autisme.

De contactgroep Autisme is bedoeld voor ouders en andere verwanten van kinderen en volwassenen met een stoornis uit het autistisch spectrum. Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de contactgroep, is het niet van belang of degene met autisme een verstandelijke beperking heeft of juist hoogbegaafd is. Normaal begaafde mensen met een stoornis in het autistisch spectrum zijn ook welkom.

Bijeenkomsten
Voor leden van de contactgroep Autisme wordt ieder najaar op zaterdag een ontmoetingsdag georganiseerd. Op deze dag is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar zo tot steun te zijn. Daarnaast wordt vaak een deskundige uitgenodigd om over een aan autisme verwant onderwerp te spreken.

Organisatiecommissie
De organisatiecommissie van een contactgroep zorgt ervoor dat de activiteiten van de contactgroep plaats kunnen vinden. In de organisatiecommissie participeren vrijwilligers, die voor ondersteuning een beroep kunnen doen op een consulent van Helpende Handen.

Inge van Hell-van Dijke
T 0348 48 99 70
E e-mail

E-mailadressen