Workshops Vrijwilligersdag

Autisme in de kerkelijke gemeente
- door Bart-Jan Noorlander
In steeds meer gemeenten is aandacht voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.
Deze workshop is interessant voor ieder die hiermee te maken heeft, maar in het bijzonder voor kerkelijk contactpersonen.
Heb je ‘gewoon’ belangstelling voor het thema. Kom er gerust bij.

Mantelzorgondersteuning 
- door Marianne Sollie
Van mantelzorgers wordt nogal wat gevraagd. Herkenbaar!
Veel van onze vrijwilligers komen met mantelzorgers in aanraking.
Wie kent er eigenlijk geen mantelzorgers? Je kunt er zomaar mee te maken krijgen.
En je kunt het zomaar zijn. Dus: laat je informeren.

Belangenbehartiging
- door Geert Schipaanboord
Regionale en plaatselijke belangenbehartiging gebeurt vaak onzichtbaar.
Toch is het een waardevolle vorm van vrijwilligerswerk.
Wil je er meer over weten of heb je er belangstelling voor?
In deze workshop praat Geert Schipaanboord, werkzaam bij de VNG en gemeenteraadslid in Leiderdorp, je bij over kansen en mogelijkheden.
Is belangenbehartiging onbekend terrein? Een prima gelegenheid om er kennis mee te maken.

Actief met mensen met een verstandelijke beperking
- door Rieneke Meijer
Nieuwe inspiratie opdoen als clubleider of anderszins als vrijwilliger voor mensen met een verstandelijke beperking?
Laat je inspireren door een professional van Siloah.
Ben je een doener? Dan is deze workshop ook iets voor jou.

Aangepaste catechisatie
- door A.E. Brijder
Dhr. A.E. Brijder heeft ervaring met het geven van aangepaste catechisatie,
zowel ‘gewone’, als belijdeniscatechisatie.
Kerkelijk contactpersonen, afdelingsbestuursleden en ambtsdragers
zullen zeker belangstelling hebben voor deze workshop. Maar ook andere bezoekers mogen zich welkom voelen.

Vertellen voor jongeren met een beperking
- door Loes Coppoolse
De Bijbelvertelling hoort er in het clubwerk altijd bij. Loes Coppoolse is leerkracht in het speciaal onderwijs.
Ze weet haar ervaringen met het overdragen van Bijbelkennis op een enthousiaste manier aan anderen over te brengen.
Ben je vertel(st)er op de club? Dan wil je deze workshop niet missen.
Twijfel je of je wel of niet durft of kunt vertellen? Dan is deze workshop een aanrader.
Ben je ‘zomaar’ belangstellend? Ga dan gerust luisteren.

In gesprek
- door Ria Wassink
Met mensen in gesprek gaan of de leiding nemen in een gesprek is iets waar veel vrijwilligers mee te maken hebben.
Deze workshop biedt je gelegenheid je kennis en kunde op dit terrein (verder) te ontwikkelen.

Het werk van Helpende Handen
- door Hendrik-Jan Colijn
“Wat doet Helpende Handen nu eigenlijk allemaal?”
Dat hoef je na deze workshop niet meer te vragen. Of: “Ik wist niet dat Helpende Handen dat allemaal deed…”
Dat hoef je na deze workshop niet meer te roepen. Want: Je kunt het dan allemaal zelf aan anderen vertellen.
Het enthousiasme van onze directeur staat daar borg voor.
Een workshop voor iedereen dus.

Met behulp van onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de Vrijwilligersdag die Helpende Handen D.v. 5 oktober 2019 organiseert.

Wanneer u met meerdere personen komt, verzoeken we u dit formulier voor elke persoon in te vullen.

Workshops