Marianne_Sollie2.jpg

09 september 2019 | Marianne Sollie

Onvrijwillige zorg? De Wet zorg en dwang

Janco is 50 jaar en woont binnen een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Janco reist graag en houdt van vliegen.  Als wens heeft hij een reis naar Australië. Steeds begint hij daarover tegenover zijn familie, begeleiders, vrijwilligers en wettelijk vertegenwoordiger. Zij vragen zich af: ‘Wat moet Janco in Australië doen? Wie kan met hem mee en wat beseft hij van de kosten? Misschien is een kortere vlucht een idee.’ Als dat voorstel aan Janco wordt gedaan, kijkt hij teleurgesteld. Dat wil hij niet.

Kan Janco het leven leiden dat hij wil? Volgens de Wet zorg en dwang moet dat zoveel als mogelijk kunnen. Janco moet een fijn leven kunnen leiden. Om mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychogeriatrische problematiek (dementie) tegen machtsmisbruik en willekeur te beschermen, treedt per 1 januari 2020 de Wet zorg en dwang in werking.

De wet zorg en dwang
Wanneer Janco bepaalde professionele zorg niet wenst, is er sprake van onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang beschrijft negen vormen van onvrijwillige zorg. Geprobeerd zal worden naar alternatieve vormen van zorg en begeleiding te zoeken waar Janco en zijn wettelijk vertegenwoordiger het mee eens zijn. Dan is er sprake van vrijwillige zorg die bij Janco past. Mocht dat niet lukken dan dient een door de wet voorgeschreven stappenplan te worden gevolgd. Dit stappenplan voor onvrijwillige zorg wordt schriftelijk vastgelegd. Daar worden ook extern deskundigen bij betrokken.
Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang kan op gespannen voet komen te staan met Bijbelse standpunten en christelijke waarden en normen. Daarom is het belangrijk kennis te nemen van deze wet en de ‘rechten’ die mensen met een verstandelijke beperking krijgen.

Helpende Handen
De komende tijd informeert Helpende Handen u en jou over de aankomende wet. Houd hiervoor de website en het ledenmagazine Samen in de gaten. Ook verschijnen er dit najaar twee nieuwe folders over de Wet zorg een dwang: een algemene folder en een folder speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze folders zijn gratis verkrijgbaar. Bij vragen of wanneer er in uw/ jouw situatie spanning ontstaat rond de Wet zorg en dwang, zoek dan contact met een van de consulenten persoonlijke dienstverlening van Helpende Handen. Zij denken graag met u/ jou mee.