Tineke_Guijt.jpg

05 mei 2017 | Tineke de Vreugd-Guijt

“Niet alleen”

“Ik weet niet waar ik de juiste begeleiding kan krijgen voor mijn zoon met PDD-NOS”.
“Mijn dochter heeft autisme. Wat nu?”
Deze vragen komen regelmatig binnen bij Helpende Handen. Ja, wat nu?

Het antwoord hierop is niet altijd direct te geven. Meerdere factoren spelen in deze situaties een rol. Niet alleen Helpende Handen ervaart dit. Meerdere christelijke organisaties herkennen dit. Daarom hebben mensen die werkzaam zijn bij Berseba, de werkgroep Jeugdhulpverlening van Deputaatschap DMZ, Eleos, RefSVO, De Vluchtheuvel, logeeropvang De Welkamp en Helpende Handen de hoofden bij elkaar gestoken. Hoe kunnen we deze jongeren - met een (boven)gemiddeld IQ - zoveel mogelijk helpen, hoe kunnen we in hun situatie de juiste begeleiding bieden? Welke wensen hebben deze jongeren eigenlijk? En hun ouders?

Het is belangrijk daar éérst achter te komen. Daarom is onderzocht welke behoeften er omtrent wonen en logeren in gezinnen met kinderen met autisme zijn. Aan dit onderzoek hebben ruim 340 ouders en een aantal jongeren meegewerkt. In alle eerlijkheid hebben zij durven aangeven hoe de situatie in het gezin is, of er begeleiding aanwezig is en of zij deze situatie toereikend vinden. Vanaf deze plaats een dankwoord aan hen die bereid geweest zijn en de tijd genomen hebben om de vragenlijst in te vullen.

Gelukkig vinden de meeste ouders de stand van zaken zoals deze nu is, voldoende. Er zijn echter ook ouders die aangeven dat de omstandigheden niet meevallen. Daarvoor worden veel uiteenlopende oorzaken genoemd, die eigenlijk vooral betekenen: Er is geen, of er is onvoldoende passende hulp aanwezig voor de specifieke problematiek van mijn kind. Ook de zoektocht naar de juiste begeleiding en de financiering daarvan is een doolhof.
Veel ouders voelen zich alleen staan.

Daarbij blijkt dat autisme niet alleen het kind zelf treft, maar ook beslag legt op het gehele gezin. Er is grote behoefte aan informatie over autisme aan en begeleiding van ouders, brussen (broers en zusjes van het kind met autisme) en de jongere met autisme zélf.
Nee, niet alleen het kind ervaart de impact van de stoornis. Ook de ouders en de broers en zusjes maken dagelijks de gevolgen mee. Ook dát is gebleken uit het onderzoek.
Herkent u als ouders dit? U bent niet alleen... Schroom niet om contact op te nemen met Helpende Handen. Wij bieden ondersteuning in de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning.

Herkent u dit niet? Dan nog blijft de vraag: wie helpt deze mensen? Wie heeft oog voor deze jongeren? Wie ziet hun ouders staan? Kunt ú misschien iets betekenen voor het gezin?
Laten we ons met elkáár sterk maken voor de zorgen die er in gezinnen (binnen én buiten de kerkelijke gemeente) kunnen zijn. Niet alleen, maar samen.

Reageer op dit bericht...