Inge_van_Hell_2015.jpg

18 oktober 2017 | Inge van Hell

Gelooft Zijn heilrijk en troostrijk Woord - ook als je autisme hebt?

“Mag ik eens met je praten over mijn zoon met autisme? Hij wil niet meer met ons mee naar de kerk. Ook op catechisatie is hij al afgehaakt. Hoe kan het toch dat hij het zo moeilijk vindt? Hij heeft een gemiddelde intelligentie, maar de preken vindt hij veel te moeilijk.”
“Graag wil ik met je praten over de catechisatie aan mijn dochter met autisme. Hoe kan ik aan degene die catechisatie geeft, iets uitleggen over wat er met mijn dochter is en wat zij nodig heeft?”
“We horen en lezen de laatste tijd veel over autisme. Is er ook iets bekend over de geloofsbeleving van mensen met autisme? Ik sprak er laatst met een mede-ambtsdrager over en we leggen deze vraag graag aan je voor.”

Drie vragen uit de praktijk van de afgelopen weken. Heel wezenlijke vragen, die gaan over de belangrijkste zaken in ons leven. Wekelijks kom ik in contact met mensen die hun vragen en ervaringen willen delen die te maken hebben met de invloed van autisme op de zaken van geloof en bekering.

Regelmatig komt dan aan de orde dat we weten dat bij jongeren met autisme de cognitieve ontwikkelingsleeftijd (dus wat ze verstandelijk weten en kennen) vaak hoger ligt dan hun sociaal-emotionele ontwikkeling (alles wat te maken heeft met gevoelens en contact met anderen). Dat heeft ook invloed op wat ze (kunnen) begrijpen van wat er in de kerk en op catechisatie aan de orde komt.

  • met ouders gaat het er bijvoorbeeld over dat ze liever niet met hun al wat oudere kind een kinderbijbel blijven lezen, maar dat dat gezien zijn of haar ontwikkeling wel het meest passend zou zijn
  • met jongeren komt onder andere aan de orde dat ze het moeilijk vinden om te begrijpen wat de dominee of ambtsdrager bedoelt, als hij Bijbelse kernwoorden gebruikt en ervan uit gaat dat alle jongeren de betekenis wel zullen weten
  • ambtsdragers delen bijvoorbeeld dat ze ermee worstelen op een goede manier te reageren op de vele vragen die een jongere met autisme kan stellen vanuit het verlangen om het te snappen, het kloppend te krijgen.
  • in veel gesprekken komt aan de orde dat jongeren en volwassenen met autisme vaak moeite hebben met het herkennen en benoemen van gevoelens, niet alleen op het intermenselijke vlak, maar ook als het gaat om geloof en bekering.

In reactie op deze en andere contacten, werken we aan een Bijbels kernwoordenboek, waarin 52 Bijbelse kernwoorden zo begrijpelijk mogelijk aan jongeren worden uitgelegd. Bij ieder kernwoord wordt de toepassing gemaakt: wat betekent het voor jou?

Wat is het belangrijk om over deze vragen en ervaringen met elkaar te spreken. Wat is het mooi als we het horen dat daar ruimte voor is, dat ouders bijvoorbeeld vertellen: de ouderling die catechisatie geeft aan ons kind, wil graag weten wat hij kan doen of juist niet moet doen, om ook ons kind mee te kunnen laten doen op de catechisatie.

Het Woord van God is zo rijk aan heil en troost, zingen we in Psalm 95. We worden opgeroepen om Gods Woord te geloven. De Heere kan ons dat leren. Hoe werkt Hij in de harten van mensen met autisme? Anders dan bij mensen zonder autisme?

We weten er nog zo weinig van. Er leven zoveel vragen. Laten we elkaar opzoeken, in het verband van Helpende Handen, maar ook in de onderlinge contacten. We kunnen van elkaar leren.
Wilt u uw ervaringen en vragen met ons delen? Dat stellen we op prijs.
Mail ons dan.
Hartelijk dank!

Reageer op dit bericht...