Hendrik-Jan_Colijn2.jpg

02 juli 2019 | Hendrik-Jan Colijn

Afrondend naar de zomer

Na een vol seizoen, breekt binnenkort de tijd van rust aan! Als we terugzien op het afgelopen seizoen is er weer veel gebeurd. Zo maar een (onvolledige) opsomming: 'Geef me de 5'-avonden, contactgroepbijeenkomsten, de Samen-uit-dag, presentaties en lezingen en hulpvragen waarvoor onze consulenten zich hebben ingezet. Ieder jaar heeft weer zijn nieuwe dingen.

Om in de vakantieperiode een stapje terug te kunnen doen, moet er nu nog even hard gewerkt worden. Immers, na de vakantieperiode staat er weer van alles gepland! Denk aan: de vrijwilligersdag zaterdag 5 oktober in Geldermalsen (heeft u zich (als u vrijwilliger bent) al opgegeven...), de ontwikkeling van twee nieuwe websites, de Familiedagen in Gorinchem, zangavonden, bijeenkomsten voor lotgenotencontact en de ontwikkeling van een nieuw dagboek (verschijning najaar 2020).
Kortom, we hebben weer veel plannen voor het nieuwe seizoen. Voor de vakantie worden de meeste dingen in de stijgers gezet en na de vakantie hopen we voor een aantal dingen een afrondende fase in te gaan.

Het spreekwoord zegt: na gedane arbeid is het goed rusten. Dit geldt ook voor ons. De meesten van ons zullen zich even terugtrekken van het werk. Wat een ieder doet, kan verschillen. We kunnen lichamelijk bijkomen of ons verstandelijk met andere dingen, dan onze dagelijkse werkzaamheden, bezig houden. Uiteindelijk is het vinden van de geestelijke rust het meest belangrijk. Augustinus zei eens: ‘Gij (God) zet hem (de mens) aan om er vreugde in te vinden U te loven, want Gij hebt ons gemaakt naar U, en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U.'

Die rust wens ik iedereen van harte toe!

Reageer op dit bericht...