jan_de_waard.jpg

27 juni 2017 | Inge van Hell

Meelezer J. de Waard over zijn medewerking

Het Bijbels kernwoordenboek wordt meegelezen door jongeren met autisme, hun ouders en 'professionals'. Eén van deze meelezers is J. de Waard, scribent dagboek Levend Woord en deputaat van het Deputaatschap DMZ. We stelden hem een aantal vragen over zijn medewerking aan het Bijbels kernwoordenboek.

In 2015 was u één van de scribenten van Levend Woord, het dagboek bij de Bijbel. Hoe kijkt u daarop terug, hoe heeft u dat ervaren?
"Ik kijk hierop positief terug. Het heeft wel inspanning gevraagd om te proberen zo dicht mogelijk bij de taal van jongeren met autisme te komen zonder geweld te doen aan de inhoud van de Bijbeltekst. Ik heb het daarom als prettig ervaren, dat mensen met autisme meegelezen hebben. Dat leidde af en toe tot goede aanpassingen van de oorspronkelijke tekst."
 
Dit jaar bent u gevraagd als meelezer bij het Bijbels kernwoordenboek. Waarom werkt u hieraan mee?
"Jongeren met autisme in onze kerkelijke gemeenten zijn net als andere jongeren gedoopt. De ouders hebben bij de doop beloofd hun kinderen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Op opvoeders rust de taak om in het taalgebruik zo dicht mogelijk bij deze jongeren te komen. Materiaal dat voor deze doelgroep ontwikkeld is, kan ouders en andere opvoeders helpen om deze opdracht gestalte te geven."

Wat is volgens u het belang van een Bijbels kernwoordenboek?
"In de prediking en het (catechetisch) onderwijs worden veel Bijbelse kernbegrippen gebruikt. Vanwege hun andere taalbeleving is het voor jongeren met autisme vaak moeilijk om deze te begrijpen. Het Bijbels kernwoordenboek kan hen helpen om meer grip te krijgen op deze kernbegrippen. Overigens blijft voor hen net als voor andere jongeren staan, dat de werking van de Heilige Geest nodig is om deze kernwoorden te begrijpen in hun diepste betekenis."

Heeft u nog een slotopmerking?
"Ik ervaar het als een positieve ontwikkeling dat er materiaal beschikbaar komt, dat ouders en andere opvoeders kan helpen in de geloofsopvoeding en gewetensvorming dichter bij jongeren met autisme te komen. Dat is niet altijd eenvoudig, ook niet omdat je niets af mag doen aan de Bijbelse boodschap. Daarom blijft het gebed ook steeds weer nodig of de Heere opvoeders wil helpen en of Hij ook de harten van deze jongeren wil verlichten door Zijn Geest."

Reageer op dit bericht...