Bij_de_Bron.jpg

12 december 2017 | Inge van Hell

Op zoek naar de Bron

Nu het boek Bij de Bron is verschenen, gepresenteerd en al door veel mensen aangeschaft, schrijven we de laatste weblog in deze serie.

Op donderdagavond 23 november hebben we met elkaar mogen stil staan bij dit bijzondere boek. Scribenten en meelezers gingen met elkaar in gesprek en de eerste exemplaren van het boek werden overhandigd.
In kleine gespreksgroepjes werden vragen en ervaringen besproken die te maken hebben met het thema ‘autisme en geloven’. Wat was het bijzonder om te merken hoeveel ruimte en openheid er werd ervaren, door jongeren en volwassenen met autisme, door ambtsdragers en andere aanwezigen.
We hebben ook gemerkt dat er veel vragen leven, dat er veel behoefte is aan gesprek en openheid, tussen mensen onderling en ook in kerkelijke gemeentes. Gesprek en openheid, niet alleen over de moeiten in de onderlinge contacten en het functioneren in de kerk en de samenleving. Maar ook over de diepe, de wezenlijke vragen, waar mensen op zoek zijn naar De Bron. Want met de verschijning van het Bijbels kernwoordenboek Bij de Bron wordt er veel uitgelegd en wordt geprobeerd de weg te wijzen. Maar ten diepste gaat het erom dat we allemaal heel persoonlijk de Bron van het leven mogen leren kennen. We hopen en bidden dat het boek en de ontmoetingen daarvoor gezegend mogen worden!

Reageer op dit bericht...