Tineke_Guijt.jpg

25 september 2017 | Tineke de Vreugd-Guijt

En wij vliegen daarheen

Haar hoofd is gebogen. Haar grijze haren schitteren in het zonlicht, dat door het raam naar binnen valt. De zonnestralen verwarmen haar gezicht, haar handen. Ze merkt het niet. Stil staart ze naar haar rimpelige handen.
"Dag moeder, daar ben ik weer. Hoe gaat het met u?" Geen antwoord. Geen reactie.
De minuten tikken weg. De pendule op de schoorsteen laat stilzwijgend het tijdstip zien. De tijd lijkt stil te staan. De stonde gaat echter onverminderd door. Dat is duidelijk merkbaar.
"Moeder, ik ga weer hoor. Ik hoop u zaterdag weer te zien." Deze woorden brengen wél een reactie teweeg.
"Nee, ga niet weg! Laat me hier niet achter. Neem me mee!" Schreiend blijft ze achter.
En schreiend loopt haar dochter weg.

Ouderdom. Dementie. Loslaten. Hoe moeilijk is dat. Voor de persoon zelf, maar ook voor de mensen om hem of haar heen. Vader is vader niet meer. Moeder is niet meer, zoals ze altijd was. Het is voorbij…

Niet alleen dementie veroorzaakt achteruitgang in het geestelijk functioneren. Er zijn nog veel meer schrijnende ziektebeelden; Parkinson is daar één van.
Haar man kon de knoopjes van zijn overhemd niet meer dichtkrijgen. Schrijven ging moeilijker. Wat was dat toch? Hij was net met pensioen gegaan. Ze zouden samen fietstochten gaan maken en hun kinderen vaker bezoeken. Maar dat lukte niet meer. Vergeetachtigheid belemmerde zijn dagelijkse bezigheden, stijfheid zijn spieren. Toen de dag kwam dat hij viel…

Helpende Handen mag sinds kort ook voor deze mensen wat betekenen. Onze Vereniging biedt ondersteuning en lotgenotencontact voor mensen met een beperking - levenslang en levensbreed. Dementie en Parkinson beginnen dan niet vanaf de eerste levensfase, maar zullen nooit verdwijnen. De patiënt én zijn omgeving zullen de gevolgen altijd ervaren.
Hoe fijn is het, om andere mensen te ontmoeten. Die situaties zoals hierboven staan herkennen. Hierover te spreken. Gedachten uit te wisselen. Erkenning te vinden.

Gedachten aan deze ziekten kunnen aangrijpen. Ieder van ons kan dit immers krijgen. Alle vlees is gras, het gras verdort. De mens vergaat, maar wat een troost: En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen (Jesaja 46: 4).
Mocht de Heere dit aan een ieder - jong of oud -, die met een beperking te maken heeft, geven.

Reageer op dit bericht...