Inge_van_Hell2.jpg

09 juli 2019 | Inge van Hell-van Dijke

Behoefte om Gods Woord te begrijpen en uit te leggen

Grote betrokkenheid bij start van tweede dagboek

Maandagavond 24 juni 2019 mocht ik aanwezig zijn bij een bijzondere avond met predikanten, ouderlingen, jongeren met autisme, ouders en mensen uit het werkveld. Deze avond maakten we met elkaar een begin voor een nieuw dagboek. Opnieuw wil Helpende Handen in samenwerking met uitgeverij Den Hertog een dagboek bij de Bijbel uitgeven, dat door de duidelijke structuur en extra uitleg geschikt is voor jongeren met autisme. En hoewel er voorafgaand aan deze avond al heel wat werk was verzet, was deze avond zo’n belangrijk markeringspunt, dat het de naam startavond wel mocht hebben.

In de achterliggende jaren heb ik vaker een avond als deze mogen bijwonen, als start of juist als afronding van de totstandkoming van een vergelijkbaar boek. Iedere keer opnieuw raakt me de bewogenheid en betrokkenheid van alle aanwezigen. Ieder laat op zijn of haar eigen manier merken dat het thema belangrijk is: bezig zijn met de Bijbel, Gods Woord; met elkaar een poging doen om Gods Woord beter te begrijpen en beter uit te leggen aan jongeren met autisme.
Van jongeren horen we dan bijvoorbeeld: ‘Ik wil graag alle informatie begrijpen, opslaan en onthouden. Daarom stel ik zoveel vragen en daarom is het voor mij zo belangrijk dat de schrijver in een dagboekstukje de kern van een Bijbeltekst goed uitlegt.’ Bij veel jongeren is duidelijk te merken dat ze zich graag willen verdiepen in wat God in Zijn Woord tot hen zegt. Daarom is het ook zo fijn om betrokken ouderlingen en predikanten bereid te vinden, niet alleen om mee te werken aan een nieuw dagboek, maar ook om zich te laten informeren over wat belangrijk is bij het schrijven van de dagboekstukjes.

Voor wie benieuwd is naar het dagboek: u of jij moet nog geduld hebben, want het verschijnt bij leven en welzijn in november van het jaar 2020. In de komende maanden worden dagboekstukjes geschreven en wordt erop gereageerd door jongeren met autisme, door ouders en door mensen uit het werkveld. Een ouder reageerde ‘voor mij zorgt de betrokkenheid bij dit dagboek er vooral voor dat ik steeds beter ga begrijpen dat en hoe de denksporen van iemand met autisme anders zijn dan die van iemand zonder autisme; daar ben ik erg blij mee’.
Zo zijn er op allerlei momenten, zelfs al vóór het verschijnen van het dagboek, reacties die bemoedigen, stimuleren en inspireren, om door te gaan met dit belangrijke werk. Maar niet alleen wérken is onze taak, ook bídden. Bidden om de zegen van de Heere. Want ‘zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan’ (Psalm 127: 1).
Het dagboek is natuurlijk iets anders dan een huis en wij zijn niet aan het bouwen. Maar het is wel met elkaar te vergelijken: wij kunnen plannen maken en mensen verzamelen en een instructie schrijven - dat zijn dan misschien wel de bouwstenen - maar als de Heere Zijn Zegen niet geeft, is alles tevergeefs. Daarom bidden we steeds opnieuw om Zijn Zegen.
Bidt u, bid jij mee?

Reageer op dit bericht...