Wajong.jpg

Wajong en Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Iemand met een arbeidsbeperking kan begeleiding van de gemeente krijgen bij het vinden van een baan. Bij voorkeur een baan bij een ‘gewone’ werkgever. De gemeente kijkt samen met de persoon met een arbeidsbeperking welke ondersteuning nodig is om een baan te vinden. Gemeenten bepalen zelf welke ondersteuning zij bieden. De gemeente kan zorgen voor:

 • Aanpassing van een werkplek
  Een werkgever kan een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek voor werknemers met een arbeidsbeperking. Het kan gaan om ‘niet-meeneembare voorzieningen’ zoals een traplift of deuren die vanzelf opengaan. Het kunnen ook ‘meeneembare voorzieningen’ zijn. Zoals een aangepaste bureaustoel of een braille-regel voor blinde of slechtziende werknemers.
 • Jobcoaching
  De jobcoach helpt bij het inwerken. Hij begeleidt ook op de werkvloer. Als iemand een uitkering van het UWV krijgt, kan hij bij het UWV informeren over ondersteuning door een jobcoach.
 • Loonkostensubsidie
  Mensen die werken hebben recht op het wettelijk minimumloon of op een salaris volgens de cao. Wanneer iemand door bijvoorbeeld een beperking minder 'productief' is, kan een werkgever loonkostensubsidie krijgen om het verschil te compenseren tussen de productiviteit (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon.
 • Beschut werk
  Beschutte werkplekken zijn banen voor mensen die alleen onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het gaat volgens de overheid om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig om aan het werk te kunnen.
 • Dagbesteding
 • Vrijwilligerswerk

Sociale werkvoorziening
Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk als nieuwe werknemer in te stromenin de sociale werkvoorziening (Wsw). Ook niet als iemand op 31 december 2014 een Wsw-indicatie had. Alleen als iemand op 31 december 2014 een Wsw-dienstverband had, kan hij een plaats in de sociale werkvoorziening krijgen.

Wajong
Iemand heeft recht op een Wajong als hij voor zijn 18e of tijdens zijn studie een ziekte of beperking heeft gekregen. En duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit betekent dat iemand nooit meer kan werken. Iemand heeft recht op een Wajong-uitkering vanaf zijn 18e verjaardag of vanaf 1 jaar nadat iemand tijdens zijn opleiding een ziekte of beperking kreeg.
Mensen die voor 2015 een Wajong-uitkering hadden, houden het recht op Wajong met een Wajong-uitkering van voor 2015 (zogeheten oude en nieuwe Wajong). Wel kan de hoogte van de uitkering vanaf 2018 omlaag gaan als UWV bepaalt dat iemand kan werken.

Bron: Rijksoverheid