Platform_Autisme_in_de_kerk.jpg

Uitgaven Autisme in de kerk

Door middel van publicaties wordt aandacht gevraagd voor mensen met autisme binnen de kerkelijke gemeente. Inmiddels zijn er brochures uitgegeven voor ambtsdragers, jeugdwerkleiders en gezinnen.

Autisme in de kerk - brochure voor ambstdragers
Deze brochure bevat een theoretisch kader over autisme en praktische handreikingen voor de omgang met mensen met autisme in het pastoraat, diaconaat, catechese en het jeugdwerk.
Klik hier voor het bestellen van deze brochure.

Autisme in het jeugdwerk - brochure voor leidinggevenden
Deze brochure bevat een theoretisch kader over autisme en praktische handreikingen voor leidinggevenden in hun omgang met jongeren met autisme op de vereniging. Er is ook een hoofdstuk in opgenomen voor jongeren.
Klik hier voor het downloaden van deze brochure.

Autisme thuis - over gezin, geloof en kerk
In deze brochure staan handvatten en tips over godsdienstige opvoeding aan kinderen en jongeren met autisme. In de brochure zijn interviews met ouders van kinderen en jongeren met autisme opgenomen over de ervaringen die zij hebben met de godsdienstige opvoeding.
Klik hier voor het bestellen van deze brochure.

Een beetje autistisch!?
Deze flyer is speciaal voor jongeren geschreven en gaat in het kort in op autisme: wat het is en hoe je met jongeren met autisme om kunt gaan. Deze flyer sluit aan bij hoofdstuk 5 van de brochure 'Autisme in het jeugdwerk'. 
Klik hier voor het downloaden van de folder.