Toerusting

Mensen met een beperking kunnen volwaardige plaats in kerk en samenleving innemen als zij en hun omgeving weten hoe dat het beste kan. Helpende Handen geeft daarom voorlichting aan kerken, scholen en verenigingen.

Medewerkers van Helpende Handen kunnen over verschillende onderwerpen handvatten geven om mensen met een beperking de juiste plaats te geven in kerken en samenleving.

Autisme in de kerk
Er zijn verschillende programma’s samengesteld om gemeenteleden, kerkenraden, jeugdwerkers en andere belangstellenden te informeren over autisme en over de wijze waarop mensen met autisme bij de kerk betrokken kunnen worden.
Doelgroep: kerken
Lees meer

Mensen met een beperking in de gemeente
Tijdens deze avonden wordt nagedacht over en gewerkt aan het praktisch vormgeven van de Bijbelse opdracht om zorg te dragen voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben.
Doelgroep: kerken
Lees meer

Relatievorming en seksualiteit
Aan de hand van deze methode of naar aanleiding van specifieke cases kan tijdens bijeenkomsten nader ingegaan worden op het geven van seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking.
Doelgroep: scholen en zorginstellingen
Lees meer

Wegwijs in zorgland
In de presentatie ‘Wegwijs in zorgland’ biedt Helpende Handen een kort en duidelijk overzicht van wet- en regelgeving waar mensen met een beperking mee in aanraking komen. De presentatie geeft handvatten om mensen met een beperking mee te nemen in de zoektocht naar de juiste oplossing.
Doelgroep: scholen, zorginstellingen, kerken
Lees meer

Zorg in de gemeente
Over de inhoud van deze presentatie kan overleg plaatsvinden. Uw plaatselijke situatie is daarbij leidend. Aan de orde komen onder andere:

  • een Bijbelse fundering van de zorg voor elkaar in de kerk
  • een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen
  • een beschrijving van de verschillende vormen van vrijwilligerswerk in de gemeente
  • een uitleg over het werk van de kerkelijk contactpersoon
  • een aantal suggesties om de zorg in de gemeente te verbreden tot verschillende doelgroepen

Doelgroep: kerken en verenigingen

Met behulp van onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor toerusting of een lezing. U kunt hiervoor ook telefonisch contact met Helpende Handen opnemen: 0348 48 99 70.