Bijeenkomsten

2017

Presentatie Bij de Bron
Donderdag 23 november 2017 waren er in Gouda zo’n 80 mensen aanwezig bij de presentatie van Bijbels kernwoordenboek Bij de Bron. In dit boek worden 52 Bijbelse kernwoorden uitgelegd. Hierdoor kunnen de lezers elke week één kernwoord overdenken.
Lees meer over de presentatieaovnd.

Narcisme
Helpende Handen, Vereniging Een Handreiking en Praktijk Den Uijl organiseerden regionale avonden over narcisme. Praktijk Den Uijl verzorgde de inhoudelijke lezing; daarnaast was er gelegenheid voor onderling contact en het stellen van vragen.
Lees meer over deze bijeenkomsten.

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Donderdagavond 30 maart 2017 organiseerde Helpende Handen een informatie over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Sprekers zijn student H.J. Agteresch en C. Prins.
Lees meer over bijeenkomst over palliatieve zorg.

2016

Narcisme
Helpende Handen, Vereniging Een Handreiking en Praktijk Den Uijl organiseerden 10 november 2016 een landelijke avond over narcisme. Praktijk Den Uijl verzorgde de inhoudelijke lezing; daarnaast was er gelegenheid voor onderling contact en het stellen van vragen.
Lees meer over de bijeenkomst over narcisme.

Samen-uit-dag
Zaterdag 28 mei 2016 organiseerde Helpende Handen de tweede Samen-uit-dag op Landgoed Schovenhorst in Putten.
Lees meer over de Samen-uit-dag.

2015

Presentatie Levend Woord
Woensdag 18 november 2015 presenteerde Helpende Handen een dagboek bij de Bijbel. Het is geschreven voor jongeren. Door de vaste structuur van de stukjes en de uitleg van beeldspraak in de Bijbel, is dit dagboek geschikt voor jongeren met autisme.
Lees meer over de presentatie van het dagboek bij de Bijbel.

Informatieavonden ZorgVerandert
Helpende Handen organiseerde informatiebijeenkomsten om informatie te geven over de volgende nieuwe wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet.
Lees meer over deze informatieavonden.

2014

Nieuwe regels, nieuwe kansen?!
Per 1  januari 2015 gaat er veel veranderen op het terrein van de langdurige zorg, jeugdzorg arbeid. Daarom organiseerde Helpende Handen 15 november 2014 een themadag om haar leden, diaconieën en andere belanghebbenden te informeren over deze ontwikkelingen. Doel was handvatten te geven om met de gegeven ‘omstandigheden’ om te gaan.
Lees meer over Nieuwe regels, nieuwe kansen?!

2012


De kracht van het gezin met autisme
In ieder gezin is het ‘geven en nemen’. Als één van de gezinsleden autisme heeft, kost dat vaak meer moeite. Soms is de balans jaren uit zijn evenwicht. Dat risico is nog groter als meerdere gezinsleden autisme hebben. Om gezinnen met gezinsleden te ondersteunen, organiseerde Platform 'Autisme in de kerk' 24 maart 2012 een studiedag met het thema 'De kracht van het gezin met autisme'.
Lees meer over De kracht van het gezin met autisme.

2011

Nieuwe zorg
23 juni werd in de CHE een door de CHE gehouden onderzoek gepresenteerd naar zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (en sterke gedragsproblematiek). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Helpende Handen en heeft als doel duidelijk te maken hoe de zorg voor deze doelgroep optimaal geboden kan worden.
Lees meer over Nieuwe zorg.

Samen-uit-dag
28 mei was de eerste Samen-uit-dag van Helpende Handen zo'n 2100 leden van Helpende Handen bezochten die dag het Nederlands Openluchtmuseum. Naast de gewone museumactiviteiten waren er verschillende Helpende Handenactiviteiten zoals: mannenkoor Ethan, Bijbelvertellingen, schilderen en een toespraak van Elbert Dijkgraaf.
Lees meer over de Samen-uit-dag.

2010

...doe gij desgelijks
In elke kerkelijke gemeente zijn mensen met een beperking. Zij hebben net als alle andere gemeenteleden aandacht nodig. Maar er zijn meer mensen in de omgeving van de kerk die zorg nodig hebben. De komst van de Wmo geeft kerken de mogelijkheid zich opnieuw in de samenleving te tonen. Welke mogelijkheden zijn er om deze mensen die zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben?
Lees meer over ...doe gij desgelijks.

Schouders onder de school
Onderwijs aan zorgleerling stond centraal tijdens een studiemorgen op 24 april 2010. Peter de Vries, consultant bij CPS en medewerkers van de Fläming-Grundschule (Berlijn) spraken over onderwijs aan zorgleerlingen en communicatie tussen ouders en leerkrachten.
Lees meer over Schouders onder de school.

2009
Ouders en school - maken samen onderwijs
Ouders van schoolgaande kinderen weten dat het van groot belang is dat ouders en school zoveel mogelijk op één lijn staan. Niemand wil dat kinderen tussen wal en schip vallen. Steekwoorden om dat te voorkomen zijn onder meer: communicatie tussen ouders en school, zorg voor uw kind en een passende plaats binnen het onderwijs. Over deze thema's organiseerde Helpende Handen een aantal regionale onderwijsavonden.
Lees meer over de regionale onderwijsavonden.

Tussen verlangens en beperkingen
Seksuele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking was het onderwerp waar Helpende Handen en Op weg met de ander op 3 oktober 2009 een symposium over organiseerden. Tijdens dit symposium werd de uitgave 'Verliefd en zo...' gepresenteerd. Door middel van debat en workshops kregen ouders en professionals handreikingen aangeboden over het gesprek met mensen met een verstandelijke beperking over hun seksuele ontwikkeling.
Lees meer over Tussen verlangens en beperkingen.

Zeggenschap over zorg
Het thema Zeggenschap over zorg stond centraal tijdens een symposium op 16 mei 2009. Tijdens dit symposium werd ingegaan op zeggenschap van zorgvragers ten opzichte van zorgaanbieders. In workshops werden daarvoor praktische handreikingen gegeven. Daarnaast werden tijdens het symposium resultaten gepresenteerd van een door Helpende Handen gehouden onderzoek.
Lees meer over Zeggenschap over zorg.

2008

Autisme in de kerk
Het thema Autime in de kerk stond centraal tijdens twee congressen die Helpende Handen samen met een aantal andere organisaties organiseerde. Tijdens de congressen werd ingegaan op de plaats die mensen met een aan autisme verwante stoornis in de kerk hebben.
Lees meer over Autisme in de kerk.

Familiedag
Elke 3 jaar organiseert Helpende Handen een Familiedag. In 2008 werd de Familiedag gehouden in Amersfoort.