Terdege.jpg

Steun Helpende Handen

Er zijn verschillende manieren om het werk van Helpende Handen financieel te steunen. Hierdoor kan Helpende Handen mensen met een beperking bijstaan. Giften van mensen en organisaties hebben er in de achterliggende jaren aan bijgedragen dat Helpende Handen in staat was een helpende hand te bieden aan hen die dat nodig hadden.

Helpende Handen

  1. is dé reformatorische belangenvereniging voor mensen met een beperking
  2. ondersteunt haar leden bij het innemen van een plaats in kerk en samenleving
  3. ontwikkelt regelmatig nieuwe producten t.b.v. de doelgroep (onder andere catecheselessen voor mensen met een verstandelijke beperking)
  4. behartigt de belangen van haar leden (onder andere: Platform Autisme in de kerk, Samenwerking Christelijke Jeugdhulp, enz.)
  5. informeert en ondersteunt haar leden bij: zorgvragen, indicatieaanvragen, rechtsbescherming, het keukentafelgesprek, enz.
  6. biedt leden de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten bij contactgroepen (onder andere autisme, Downsyndroom, gedragsproblemen, niet-aangeboren hersenletsel, schisis, enz.)
  7. biedt praktische thuishulp in gezinnen waar (tijdelijk) ondersteuning nodig is
  8. verzorgt lezingen om de positie van mensen met een beperking in gezin, kerk en samenleving te versterken

Lidmaatschap
U kunt ons helpen om mensen met een beperking een plaats te geven in gezin, kerk en samenleving door lid te worden van onze Vereniging. 
Klik hier voor het aanmeldingsformulier van Helpende Handen.

ANBI
Helpende Handen heeft een ANBI-verklaring. Dit houdt in dat Helpende Handen door de Belastingdienst is erkend als Algemeen nutbeogende instelling. Hierdoor is het mogelijk uw giften aan Helpende Handen fiscaal af te trekken.

Lees meer over ANBI.

Direct steunen?
Door middel van onderstaand formulier kunt u via iDeal een gift overmaken aan Helpende Handen. Door uw gift geeft u ons de mogelijkheid mensen met een beperking te blijven ondersteunen.