Seksualiteit.jpg

Seksualiteit

Zestig procent van de mensen met een verstandelijke beperking wordt ooit seksueel misbruikt. Diverse ontwikkelingen maken duidelijk dat seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking om aandacht vraagt.

In 2009 organiseerde Helpende Handen, in samenwerking met Op weg met de ander en uitgeverij Boekencentrum het symposium 'Tussen verlangens en beperkingen'. Het symposium had als doel ouders en professionals handvatten te geven over het geven van seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking en hen daardoor weerbaar te maken tegen misbruik. Uit internationaal onderzoek blijkt namelijk dat 60 procent van mensen met een verstandelijke beperking misbruikt worden. Tijdens het debat werd ingegaan op vragen van ouders en professionals.
Lees meer over het symposium.

Verliefd en zo...

Tijdens het symposium 'Tussen verlangens en beperkingen' werd de uitgave 'Verliefd en zo...' gepresenteerd. 'Verliefd en zo...' is een uitgave waarin ouders en opvoeders handvatten krijgen om het gesprek met mensen met een verstandelijke beperking over seksualiteit aan te gaan.

Opinie
Pleidooi gedwongen anticonceptie gaat te ver, maar noopt wel tot bezinning (opinieartikel H.J. van Schothorst en René Hubregtse)