Schisis

Schisisis een aangeboren afwijking van het gezicht, die zich kenmerkt door een spleet of groef in bovenlip (hazenlip), kaak of gehemelte. De spleet kan zich beperken tot de bovenlip, maar kan ook doorlopen in de bovenkaak, en in de ernstigste gevallen in het hele gehemelte tot en met de huig. Mensen met een schisis ondergaan al op jonge leeftijd een intensief traject van medische behandelingen.

Mensen die lotgenotencontact rond Schisis willen, kunnen contact op kunnen nemen met het Landelijk Bureau via 0348 48 99 70 of e-mail.