Ledenwerfactie

Een vereniging bestaat uit leden. Hoe meer leden een vereniging heeft, hoe groter haar invloed kan zijn. Leden zijn de meest waardevolle bouwstenen van een vereniging. Het bouwwerk van onze Vereniging bestaat op dit moment uit bijna 9.000 bouwstenen. U kunt helpen om het aantal bouwstenen van Helpende Handen te vergroten.

Het werk voor  onze medemens met een beperking neemt toe; er komt steeds meer op hen en hun familie af. Denk bijvoorbeeld aan de zorg en ondersteuning die vanuit het sociaal netwerk geleverd moet worden.
In de Bijbel worden wij opgeroepen zorg te dragen voor onze medemens met een beperking. Vanuit deze Bijbelse opdracht wil Helpende Handen naast mensen met een beperking staan. Dit werk kan niet zonder uw gebed. Maar er zijn meer manieren om ons te helpen. 
Als lid van Helpende Handen kunt u iemand uit uw kennis- of familiekring lid maken van Helpende Handen. Als u nog geen lid bent, kunt u ons werk steunen door lid te worden.
Helpt u ons mee ook in de toekomst uitvoering te kunnen geven aan onze Bijbelse opdracht?

Hendrik-Jan Colijn, directeur Helpende Handen

Werf een lid of word lid en ontvang een geschenk naar keuze:

vertel-cd De belevenissen van Hans de politieman 
cd 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Zilver voor Max

Ik ben lid en werf een nieuw lid

Ik word lid van Helpende Handen