Seksualiteit.jpg

Relatievorming en seksualiteit

Onderzoek maakt duidelijk dat mensen met een beperking vaak slachtoffer of dader zijn van ongewenst seksueel gedrag. Om het gesprek over seksualiteit en relatievorming met mensen met een verstandelijke beperking aan te gaan, is Helpende Handen het project relatievorming en seksualiteit gestart.

Eén van de uitwerkingen hiervan is de uitgave ‘Verliefd en zo…’. Aan de hand van deze methode of naar aanleiding van specifieke cases kan tijdens bijeenkomsten nader ingegaan worden op het geven van seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze methode en de bijeenkomsten dragen eraan bij dat u het gesprek over seksualiteit of relatievorming aan kunt gaan met mensen met een verstandelijke beperking.

Doelgroep: scholen en zorginstellingen

Met behulp van onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor toerusting of een lezing. U kunt hiervoor ook telefonisch contact met Helpende Handen opnemen: 0348 48 99 70.