003.JPG

Presentatie Levend Woord, dagboek bij de Bijbel

Woensdag 18 november 2015 presenteerde Helpende Handen het dagboek 'Levend Woord'. Het is geschreven voor jongeren. Door de vaste structuur van de stukjes en de uitleg van beeldspraak in de Bijbel, is dit dagboek geschikt voor jongeren met autisme.

Hendrik-Jan Colijn, directeur Helpende Handen, opende avond met het lezen van Psalm 1. Hij legde kort een aantal voorbeelden uit deze psalm uit. Voor veel mensen is de betekenis van de Bijbelse beeldspraak duidelijk, maar niet voor iedereen. Vervolgens vertelde hij waarom Helpende Handen het dagboek Levend Woord heeft uitgegeven: Helpende Handen krijgt regelmatig vragen over de godsdienstige opvoeding van kinderen en jongeren met autisme. Met het dagboek Levend Woord hoopt Helpende Handen hierin een stapje gezet te hebben.

Presentatie
Inge van Hell, consulent lotgenotencontact en eindredacteur van het dagboek, ontving het eerste exemplaar. Ook Sharon Heger (medesamensteller) en Hans Versloot (uitgeverij Den Hertog) kregen een exemplaar van het dagboek uit hand van Hendrik-Jan Colijn. Inge van Hell gaf haar dagboek symbolisch door aan Willeke Lobbezoo en Sharon Heger gaf haar dagboek symolisch door aan K. van Vliet. 

Gesprek
Aansluitend aan de dagboekpresentatie, waarin Inge van Hell het proces van totstandkoming besprak en het belang van aandacht voor het thema 'autisme en geloven' benoemde werd een gesprek gehouden tussen ds. M. Joosse, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht, en Koen van Lankveld. Tijdens dit gesprek werd aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt hoe jongeren met autisme de Bijbelse boodschap lezen en opvatten. Ook het onderwerp catechisatie voor jongeren met autisme kwam in het gesprek aan de orde.

Groepsbespreking
In de groepsbespreking gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over een casus van een jongere met autisme die vragen heeft over 'hoe geloof je als je autisme heb?' en over de vragen die er kunnen zijn bij jongeren met autisme en hun ouders.