Presentatie Bij de Bron

Donderdag 23 november 2017 waren er in Gouda zo’n 80 mensen aanwezig bij de presentatie van Bijbels kernwoordenboek Bij de Bron. In dit boek worden 52 Bijbelse kernwoorden uitgelegd. Hierdoor kunnen de lezers elke week één kernwoord overdenken.

Hendrik-Jan Colijn, directeur van Helpende Handen, heette de aanwezigen van harte welkom. J. de Waard, meelezer van het kernwoordenboek en Deputaat van Deputaatschap DMZ opende de avond met het lezen van Job 1: 1 en Job 29: 12-16 en een korte meditatie over Job 29: 14.

Presentatie
Na de opening overhandigde Hendrik-Jan Colijn het eerste exemplaar van Bij de Bron aan Inge van Hell, consulent bij Helpende Handen en eindredacteur van het kernwoordenboek. Ook Tineke de Vreugd, Sharon Heger en de scribenten, ds. M. Joosse, ds. A. Schot en ds. H.A. van Zetten ontvingen een exemplaar. Inge van Hell bedankte hierna drie meelezers, Koen, moeder De Waard en juf Van Bale voor hun inbreng en inzet. Aansluitend overhandigden Inge, Tineke en Sharon aan hen een exemplaar van Bij de Bron.

In november 2015 gaf Helpende Handen in samenwerking met uitgeverij Den Hertog dagboek Levend Woord uit. Voor het dagboek was veel belangstelling en al snel kwamen er vragen naar een vervolg. De kernwoorden die in Bij de Bron worden behandeld, zijn gekozen naar aanleiding van onderzoek onder jongeren. Over het belang van een duidelijke uitleg van Bijbelse kernwoorden gingen de scribenten in gesprek met drie meelezers: twee jongeren met autisme en Aline van de Maat, jeugdwerkadviseur bij de JBGG. “Jongeren moeten uitgelegd krijgen wanneer iets beeldspraak is en wanneer niet. Als jongeren niet weten dat het beeldspraak is of als ze de beeldspraak niet begrijpen, kan dit invloed hebben op hun Godsbeeld. En begrijpen ze niet wat God zegt in dat Bijbelgedeelte.” Eén van de jongeren gaf aan blij te zijn met sommige gedeeltes in het kernwoordenboek: “omdat die heel erg bij de kern kwamen. Ik bedoel daarmee dat ik het fijn vond om te lezen. De scribent neemt mij dan – figuurlijk - bij de hand en legt het duidelijk uit, zodat ik het goed begrijp. Als ik het goed begrijp, kom ik voor mijn gevoel dichter bij de Heere, als zeg maar je ogen geopend worden zodat je gaat begrijpen wat iets betekent; dat voel je.”

Plenaire bespreking
Na de groepsgesprekken werd de avond afgesloten met een plenaire bespreking. Een vader vroeg of er met huisbezoek meer aandacht kan zijn voor het innerlijke van jongeren. Zo is het fijn als er een ambtsdrager komt die affiniteit heeft met deze jongeren. Een jongere met autisme vindt het belangrijk dat er ruimte wordt gegeven aan ieders eigenheid door respectvol met elkaar om te gaan. Een andere jongere vroeg aandacht voor de persoon zelf: begin het gesprek zo concreet mogelijk. Gevoelselementen kunnen moeilijk zijn voor jongeren met autisme. Er werd besloten met twee krachtige conclusies: ‘Blijf met elkaar in gesprek!’ en ‘God is almachtig!’.