Praktische Thuishulp

Praktische Thuishulp biedt leden van Helpende Handen ondersteuning in de thuissituatie. Vrijwilligers bieden hulp om de taak van ouders en mantelzorgers te verlichten en mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden activiteiten te ondernemen waar zij hulp bij nodig hebben.

Om er voor te zorgen dat de geboden hulp in overeenstemming is met de wensen en behoeften van de hulpvrager, is er regelmatig contact tussen de coördinator, de hulpvrager en de vrijwilliger. De vrijwilliger kan voor vragen en ondersteuning altijd terecht bij de coördinator. De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur.

Inhoud
De Praktische Thuishulp biedt een helpende hand in allerlei praktische situaties, waarbij wordt uitgegaan van de wens(en) van de hulpvrager. De behoefte aan ondersteuning en hulp staat centraal:

 • hulp bij licht huishoudelijk werk
 • begeleiding bij spelen
 • oppas
 • vervoershulp
 • andere hand- en spandiensten

Gastgezin
Ouders van een kind met een beperking ervaren regelmatig dat het zwaar is om altijd zelf de zorg te dragen voor hun kind. Vaak behoren er ook andere kinderen tot het gezin. Ouders willen ook deze kinderen voldoende aandacht schenken.

Om het gezin wat te ontlasten bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op een gastgezin. Een gastgezin biedt opvang voor een kind met een beperking, bijvoorbeeld op woensdagmiddag of zaterdag.

Inzet
Praktische Thuishulp wordt gegeven door vrijwilligers. De kosten die door de vrijwilliger gemaakt worden, worden bij Helpende Handen gedeclareerd. Helpende Handen brengt deze kosten in rekening bij de hulpvrager. Als deze onkosten de hulpverlening in de weg staan, wordt de consulent van Helpende Handen ingeschakeld, om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Gebruik

 • neem contact op met het meldadres van de commissie Praktische Thuishulp in uw regio
 • de coördinator van de commissie komt bij u op bezoek om de hulpvraag te bespreken en neemt met u de mogelijkheden van Praktische Thuishulp door
 • wanneer de hulpvraag binnen de mogelijkheden van de Praktische Thuishulp past, gaat de
 • coördinator op zoek naar een geschikte vrijwilliger
 • is er een vrijwilliger die kan bieden wat bij de hulpvraag aansluit, dan komt de coördinator samen met de vrijwilliger bij u op kennismakingsbezoek
 • na het kennismakingsbezoek wordt er een definitief besluit genomen. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, die door u en de vrijwilliger wordt ondertekend
 • de coördinator onderhoudt contacten met u en de vrijwilliger en is beschikbaar als er vragen of problemen zijn
 • indien nodig bespreekt de commissie situaties met de consulent van Helpende Handen