Persoonsgebonden_budget.jpg

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (Pgb) is een bedrag waarmee men zelf zorg kan regelen.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Heeft iemand zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kan deze zorg eventueel ook thuis geboden worden. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is en als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Men kan deze zorg zelf inkopen met een Pgb, dit Pgb wordt aangevraagd bij het zorgkantoor.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • het zorgkantoor nodigt de zorgvrager uit voor een gesprek om te kijken wat het beste past. Dit kan een Pgb zijn, maar het kan ook zijn dat zorg in natura of een combinatie (modulair pakket thuis) het beste past.
 • in een budgetplan beschrijft de zorgvrager welke zorg hij inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • de zorgvrager sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan de zorgverlener pas uitbetalen als het contract is goedgekeurd.
 • de zorgvrager mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het Pgb voor beheert. Dit kan ook verplicht zijn.
 • de zorgvrager mag geen behandeling betalen uit het Pgb.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
Bij ondersteuning aan huis gekozen worden uit hulp in natura of een Pgb, dit Pgb wordt aangevraagd bij de gemeente. De SVB betaalt het Pgb uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • de zorgvrager moet duidelijk aangeven waarom hij een Pgb wilt. De gemeente kijkt of een Pgb past.
 • de gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die men inkoopt.
 • sommige Pgb-houders gebruiken het Pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die de zorgvrager krijgt van familie, vrienden of buren.

Jeugdwet
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Voor de zorg voor kinderen kan gekozen worden uit zorg in natura of een Pgb. Dit Pgb wordt aangevraagd bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • de zorgvrager moet duidelijk motiveren waarom hij een Pgb voor het kind wil en waarom zorg in natura niet passend is.
 • de gemeente kijkt of een Pgb past.
 • de gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die de aanvrager inkoopt voor zijn kind.
 • sommige Pgb-houders gebruiken het Pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die men krijgt van familie, vrienden of buren.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. Men kan ervoor kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een Pgb, dit Pgb wordt aangevraagd bij de zorgverzekeraar.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • de zorgvrager beschrijft in een budgetplan welke zorg men inkoopt met het Pgb.
 • de zorgvrager geeft duidelijk aan waarom hij een Pgb wil. De verzekeraar kijkt of een Pgb past.
 • de verzekeraar beoordeelt de kwaliteit van de zorg die men inkoopt.
 • de regels voor het Pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar.

Cliëntondersteuning
Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met de zorgvrager bekijkt of het Pgb goed past. Cliëntondersteuning kan aangevraagd worden bij de gemeente en is gratis. Ook Helpende Handen biedt de mogelijkheid van cliëntondersteuning.

Bron: Rijksoverheid