Financin.jpg

Periodieke schenking

Periodieke schenkingen bieden Helpende Handen de mogelijkheid het werk voor mensen met een beperking structureel mogelijk te maken.

Er is sprake van een periodieke schenking / gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen (bij de notaris of via onderstaand formulier)
  • deze bedragen steeds even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de Helpende Handen u geen tegenprestatie levert voor de gift

Werkwijze

  1. Vul onderstaand formulier 'Periodieke gift in geld' in (zowel het deel voor de 'schenker' als voor de ontvanger')
  2. Print de formulieren uit en stuur deze met een kopij van een geldig legitimatiebewijs naar: Helpende Handen; Postbus 404; 3440 AK WOERDEN
  3. Bewaar het formulier dat u van Helpende Handen retourontvangt bij uw adminsitratie

U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kan zij om de schriftelijke overeenkomst vragen.

ANBI
Helpende Handen heeft een ANBI-verklaring. Dit houdt in dat Helpende Handen door de Belastingdienst is erkend als Algemeen nutbeogende instelling. Hierdoor is het mogelijk uw giften aan Helpende Handen fiscaal af te trekken.