Palliatieve_zorg_2.jpg

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Donderdag 30 maart 2017 organiseerde Helpende Handen een bijeenkomst over ‘Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’.

Lezing student Agteresch
Student dr. H.J. Agteresch sprak vanuit zijn ervaring als internist. Agteresch benadrukte dat de kwaliteit van leven te maken heeft met de gezondheidstoestand en niet met de waarde van het leven. Mensen zonder en met een verstandelijke beperking dienen in deze levensfase dezelfde bejegening te ontvangen. Er is sprake van een stijgende levensverwachting. We mogen dankbaar gebruik maken van de medische kennis, maar mag alles wat kan? Denk aan reanimatie en (verkapte vormen van) euthanasie. Als er sprake is van palliatieve zorg, wordt de sterfelijkheid aanvaart. In deze levensfase spelen op lichamelijk, sociaal, levensbeschouwelijk en psychisch gebied veel vragen. Van de omstanders wordt gevraagd een mantel van liefde om de lijdende medemens te slaan (het Latijnse woord ‘pallium’ betekent mantel). Er werden verscheidene aspecten zoals vocht en voeding, wils(on)bekwaamheid en het niet-reanimatiebeleid belicht.

Lezing mevr. Prins
Mevrouw C. Prins, locatiemanager van Siloah Beth-San, sprak vanuit haar ervaring die in hun woonlocatie is opgedaan rondom palliatieve zorg. Deze ervaring is door de jaren heen opgebouwd. Oudere bewoners zijn zorgintensief. De zorg die hen geboden wordt, dient gericht te zijn om het bieden van comfort, om het lijden zoveel mogelijk te kunnen verlichten. Ook mevrouw Prins sprak over een aantal levensgebieden die aandacht vragen: het lichamelijk welzijn, het algemeen welbevinden, het sociale netwerk, pastorale zorg en de zorgverleners die om de persoon heen staan. Het is belangrijk is om met elkaar afspraken te maken in het belang van de cliënt.

Forum
De aansluitende forumbespreking werd geleid door Hendrik-Jan Colijn, directeur Helpende Handen. Onderwerpen als de verhouding tussen afstand en nabijheid als professional, wilsonbekwaamheid, het pastoraat en de werking van morfine werden met elkaar besproken. De avond werd afgesloten met de opmerking dat mensen die bijzondere zorg nodig hebben, bijzondere zorg van de Heere mogen ontvangen.