Niet-aangeboren_hersenletsel.jpg

Niet-aangeboren hersenletsel

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Dat aantal betreft alleen betrokkenen zelf, niet de naaste omgeving. Ook de familie ondervindt vaak allerlei problemen.

Onder niet-aangeboren hersenletsel wordt verstaan:

  • hersenletsel na een CVA, herseninfarct of hersenbloeding
  • hersenletsel na een ongeval
  • hersenletsel als gevolg van tumoren
  • hersenletsel na operaties
  • hersenletsel als gevolg van een hersenontsteking
  • hersenletsel als gevolg van een virusinfectie
  • eventuele andere situaties waarbij hersenletsel is ontstaan

Doelgroep
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met niet-aangeboren hersenletsen, hun echtgenoot/echtgenote, ouders, broers, zussen, kinderen of andere betrokkenen.

Bijeenkomsten
Voor leden van de contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel wordt ieder najaar op zaterdagochtend een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid ervaringen uit te wisselen en elkaar zo tot steun te zijn. Daarnaast wordt vaak een deskundige uitgenodigd om over een aan niet-aangeboren hersenletsel verwant onderwerp te spreken.
Ieder voorjaar wordt een ontmoetingsavond georganiseerd voor mantelzorgers, betrokken bij mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Organisatiecommissie
De organisatiecommissie van een contactgroep zorgt ervoor dat de activiteiten van de contactgroep plaats kunnen vinden. In de organisatiecommissie participeren vrijwilligers, die voor ondersteuning een beroep kunnen doen op een consulent van Helpende Handen.

K.H. van Dalfsen (voorzitter)
T 0341 26 15 34
E e-mail

mevr. A. de Kok-Bouw (coördinator)
T 0341 41 45 90
E e-mail