Persberichten & Opinie

03 april 2018

Kabinet zet mantelzorger in de kou

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) kwam 29 maart met het bericht dat het aantal beschikbare mantelzorgers voor ouderen de komende vijfentwintig jaar daalt van 15 naar 6. Aannemelijker is het dat ouderen het in 2040 zelfs met nog minder mantelzorgers moeten doen. Immers, op dezelfde dag waarop het SCP-rapport het licht zag, kwam minister Van Engelshoven (Emancipatie; OCW) met het plan om vrouwen nog meer te stimuleren (meer) te gaan werken.

Verder lezen

20 december 2017

Helpende Handen organiseert regionale ‘Geef me de 5’-avonden

Voorjaar 2017 presenteerde Helpende Handen de onderzoeksresultaten van een onderzoek onder ouders van kinderen met autisme. Ouders gaven onder andere aan behoefte te hebben aan uitleg rondom autisme en het daarmee omgaan, zoals psycho-educatie. Om hen hierin te ondersteunen organiseert Helpende Handen D.v. 2018 zes regionale avonden over ‘Geef me de 5’.

Verder lezen