Nieuws

19 mei 2017

NZa pakt wachtlijsten in de zorg aan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stuurt de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport een actieplan om de wachttijden in de gezondheidszorg terug te dringen. De wachttijden voor bepaalde patiëntgroepen zijn te hoog en nemen toe. De NZa vindt dit niet acceptabel. De Zorgautoriteit treft maatregelen en maakt concreet afspraken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders om de knelpunten op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Verder lezen

02 mei 2017

Centrale Raad van Beroep stelt 'spoorboekje' Jeugdwet vast

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Over de afhandeling van jeugdhulpaanvragen door gemeenten leeft onvrede in de samenleving. De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak in een zaak van een jongere bepaalt aan welke zorgvuldigheidseisen gemeenten moeten voldoen. Gemeenten moeten ook advies vragen aan specifieke (jeugdhulp)deskundigen, als dat nodig is.

Verder lezen