Nieuws

14 december 2017

Parkinsonpatiënt beter geholpen met gespecialiseerde fysiotherapie

Gespecialiseerde ParkinsonNet fysiotherapie leidt tot betere zorg tegen minder kosten. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Radboudumc waar, bij meer dan vierduizend parkinsonpatiënten, gekeken is naar hun declaraties gedurende drie jaar. De gespecialiseerde fysiotherapeuten hadden minder behandelingen voor hun patiënten nodig, terwijl de patiënten minder complicaties kregen.

Verder lezen

04 december 2017

Mensen met een beperking staan nog te vaak aan de zijlijn

De maatschappij is nog lang niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Dat blijkt uit een rapportage van het College voor de Rechten van de Mens over de implementatie van het VN-verdrag handicap. Dit verdrag is ruim een jaar geleden in werking getreden en het College ziet toe op de naleving hiervan. De terreinen waar het College de meeste problemen signaleert zijn arbeid, zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs.

Verder lezen

04 december 2017

Decentralisatie leidt nog niet tot betere zorg

Tussen 2015 en 2016 is de kwaliteit van leven van mensen met een maatwerkvoorziening in het sociaal domein gelijk gebleven. Er was tussen 2015 en 2016 een afname in de hulp die mensen in de Wmo 2015 krijgen van een beroepskracht; deze afname is niet opgevangen in het eigen netwerk. Er is nog geen sluitende aanpak voor de overgang van 18 min naar 18 plus. De zorgcontinuïteit komt daarmee in de knel. Regelingen sluiten nog niet goed op elkaar aan en er is een gebrek aan specifieke woonvoorzieningen (o.a. begeleid wonen). Dit zijn enkele van de conclusies uit de publicatie Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein.

Verder lezen