04 maart 2019

Zorgkosten terug van de Belastingdienst

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Wanneer deze kosten niet vergoed worden, kan een deel daarvan als aftrekpost worden aangemerkt bij de aangifte inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe dat werkt.

Iederin.jpg

Kosten voor extra gezinshulp, dieet hulpmiddelen, reiskosten ziekenbezoek, medicijnen en particuliere verpleging kunnen opgevoerd worden bij de aangifte. Op Meerkosten.nl staat gedetailleerd beschreven voor welke kosten dit wel of niet geldt. Voor hulpmiddelen bijvoorbeeld geldt dat eigen kosten voor steunzolen, elastische kousen, prothesen (ook gebitsprothesen), aanpassingen aan auto of fiets aftrek zijn. Maar kosten voor een bril, contactlenzen, krukken, een rollator, rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing niet. Kosten voor een gezinshulp die ingehuurd wordt omdat er geen Wmo-indicatie is of omdat de Wmo-indicatie ontoereikend is, kunnen opgevoerd worden. De eigen bijdrage Wmo is niet aftrekbaar.

Drempel
Niet alle extra zorgkosten zijn aftrekbaar. Er geldt een drempel. De hoogte van de drempel is afhankelijk van het (gezamenlijk) drempelinkomen. Ook hierover geeft Meerkosten.nl uitvoerig uitleg: drempel voor alleenstaanden, drempel fiscaal partners, drempelverhoging bij laag inkomen.

Negatieve belasting
Wanneer er sprake is van een laag inkomen waardoor geen belasting betaald hoeft te worden, kan er toch belastinggeld teruggekregen worden vanwege extra zorgkosten. Dat komt door de Tegemoetkomingsregeling, een soort ‘negatieve belasting’.

Dubbel voordeel

Door de aftrek van (zorg)kosten wordt het inkomen voor de berekening van de eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden.

Bron: Ieder(in)