08 maart 2018

Website bereidt mensen met verstandelijke beperking voor op huisartsbezoek

De nieuwe website www.naarjehuisarts.nl helpt mensen met een verstandelijke beperking om beter voorbereid naar de huisarts te gaan. De bezoekers krijgen er uitleg van de bekende uitleganimatie Steffie en kunnen er telefoongesprekken oefenen. De website is een product van het NIVEL en Leer Zelf Online en is gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

NIVEL.jpg

Met drie uitlegmodules legt de bekende webhulp 'Steffie' in eenvoudig Nederlands uit wat je kan doen als je je niet lekker voelt, hoe je precies kan achterhalen waar je last van hebt en hoe een bezoek bij de huisarts precies gaat. De ontwikkelaars willen met deze website de voorspelbaarheid van het proces vergroten en de stress verminderen. Met deze voorbereiding plus een oefenmodule om te bellen en om een afspraak te maken bij de huisarts, is niet alleen het beoogde doel om patiënten beter voor te bereiden op hun afspraak bij de huisarts, maar dat ook huisartsen gerichter en sneller kunnen achterhalen wat de oorzaak van de klacht is. En dat is hard nodig. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking vinden het soms lastig om hun klachten in te schatten of te verwoorden. Wanneer ze niet naar de huisarts gaan terwijl dat wel nodig is, levert dat ongemak op of verergering van klachten. 'Steffie' laat hen zien waar ze informatie kunnen vinden en met wie ze kunnen praten om een beslissing te nemen.

Klachten in kaart
Door eenvoudige voorlichting te geven hoe een afspraak bij de huisarts gaat, is de patiënt beter voorbereid wat hij bij de afspraak kan verwachten. Ook kunnen vooraf de klachten van de patiënt in kaart worden gebracht. De patiënt vult op de website een complete vragenlijst in waar uiteindelijk een samenvattend document uitkomt. Dit document print de patiënt uit om mee te nemen naar de huisarts. Op deze manier denkt de patiënt vooraf beter na over de klacht en is het voor de huisarts ook eenvoudiger om tot de kern van de klacht te komen.

Bron: NIVEL