12 juni 2018

Sterkte stijging aantal bezoekers lotgenotencontact Helpende Handen

In 2017 nam het aantal hulpvragen iets toe en was er een duidelijke toename van het aantal mensen dat lotgenotencontactbijeenkomsten bijwoont. Hiermee nam het werk toe. De intensiteit van de hulpvragen en de achterliggende problematiek laat zich niet gemakkelijk in grafieken uitdrukken, zo blijkt uit het jaarverslag van Vereniging Helpende Handen over 2017.

Helpende_Handen.jpg

Lotgenotencontactbijeenkomsten voorzien steeds meer in een behoefte, zo organiseerde Helpende Handen in 2017 34 bijeenkomsten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, tegenover 21 in 2016. Het aantal bezoekers nam ook sterk toe van 725 in 2016 naar 950 in 2017. In 2017 werden voor het eerst bijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers van mensen met dementie en voor mantelzorgers van mensen met Parkinson.

Hulpvragen
In 2017 nam het aantal individuele hulpvragen licht toe. De intensiteit van de hulpvragen nam wel toe. Dit blijkt uit het aantal uur dat consulenten persoonlijke dienstverlening vorig jaar actief waren voor leden van de Vereniging. In 2017 was Helpende Handen voor het eerst actief met onafhankelijke cliëntondersteuning van inwoners van gemeenten: Barneveld en Neder-Betuwe.

Autisme
In samenwerking met een aantal organisaties presenteerde Helpende Handen in 2017 de uitkomsten van een onderzoek naar woon- en begeleidingsbehoeften van jongeren met autisme. Naar aanleiding van deze uitkomsten, startte Helpende Handen met de voorbereiding van een aantal informatieavonden over autisme. Deze avonden worden in 2018 gehouden.
In november presenteerde Helpende Handen Bijbels kernwoordenboek Bij de Bron voor jongeren met autisme. Van deze uitgave is eind 2017 reeds een tweede druk verschenen.

Financiën
Helpende Handen heeft een sterke binding met leden en kerkelijke gemeenten. Dit blijkt onder andere uit toenemende inkomsten vanuit de leden en kerken. Conform begroting heeft Helpende Handen 2017 financieel negatief moeten afsluiten. Dit wordt veroorzaakt door achterblijvende inkomsten vanuit nalatenschappen en eenmalige uitgaven.

Helpende Handen
Helpende Handen is de vereniging langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeenten, voor reformatorische mensen met een beperking.

Klik hier voor het jaarverslag 2017.