04 februari 2019

Platform Autisme in de kerk organiseert conferentie over autisme bij ambtsdragers

Platform Autisme in de kerk organiseert D.v. woensdagavond 15 mei 2019 een ambtsdragersconferentie over autisme bij ambtsdragers en de invloed die dit heeft op de uitoefening van het ambt.

Platform_Autisme_in_de_kerk.jpg

Tijdens de conferentie worden twee lezingen gehouden. De eerste lezing gaat over de invloed van autisme op geloof en geloofsbeleving en de gevolgen daarvan bij de uitoefening van een kerkelijk ambt. Deze lezing wordt gegeven door prof. dr. H. (Hanneke) Schaap-Jonker, rector Kennisinstituut christelijke ggz en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de VU.
In de tweede lezing gaat prof. dr. A. (Bram) de Muynck, lector bij Driestar Educatief en bijzonder hoogleraar Christelijke Pedagogiek aan de TUA, in op het spanningsveld dat ambtsdragers met autisme kunnen ervaren als ze zich geroepen weten tot het ambt. Hij zal stilstaan bij vragen die leven rondom openheid over de diagnose, beperkingen en de mogelijkheden van ambtsdragers met autisme en over de gevolgen voor de samenwerking binnen de kerkenraad.

Na de lezingen houdt de avondvoorzitter dr. P.W. (Peter) van de Kamp, emeritusdocent Praktische Theologie aan de TUK, een interview met twee ervaringsdeskundigen. We sluiten de avond af met een forumbespreking, waaraan de sprekers en ervaringsdeskundigen deelnemen.

Op deze conferentie zijn ambtsdragers met autisme, (mede-)kerkenraadsleden en anderen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en dit in de praktijk tegenkomen welkom.

Organisatie
In Platform Autisme in de kerk participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.