03 september 2019

Kort Begrip in eenvoudige taal: een uitgave van Helpende Handen voor belijdeniscatechisatie

Regelmatig krijgt Helpende Handen vragen van ouders en ambtsdragers over het doen van belijdenis des geloofs door (jonge) mensen met een verstandelijke beperking of een leerachterstand. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar geschikt materiaal is een lesboekje uitgebracht voor aangepaste belijdeniscatechisatie.

Boekje_Belijdeniscatechisatie-2.jpg

Al eerder heeft Helpende Handen een lesmethode ontwikkeld voor de catechisatie aan jongeren met een verstandelijke beperking. Daarvan wordt dankbaar gebruik gemaakt, maar niet voor het geven van belijdeniscatechisatie. De lesstof van het nu uitgegeven boekje wordt gevormd door het ‘Kort Begrip’. In zo eenvoudig mogelijke bewoordingen is de inhoud daarvan bewerkt om in dertien lessen te behandelen. Elke les bestaat uit vijf of zes vragen en antwoorden die - zo mogelijk - geleerd kunnen worden. Verder wordt er een suggestie gedaan voor een Bijbelverhaal, met daarbij een illustratie.

Het boekje is geschreven door mevrouw L.J. Coppoolse, werkzaam in het speciaal onderwijs en medewerker aan de eerder verschenen catechisatiemethode. Gedurende het proces is meegelezen en geadviseerd door de predikanten ds. A. Verschuure en ds. A.J. de Waard en de ouderlingen/catecheten: A.E. Brijder (Werkendam), B. Kooij (Dirksland), P. van Vijven (Yerseke) en L.W. van de Vreede (Aagtekerke). Vanuit Helpende Handen is het proces begeleid door consulent, B.J. Regterschot.

Bestellen boekje Belijdeniscatechisatie