23 mei 2018

Kiesraad: stemhulp voor mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking moeten hulp kunnen krijgen bij het uitbrengen van hun stem. Dit is een van de voorstellen van de Kiesraad in zijn advies ter evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

verkiezingen_1.jpg

Nu kunnen alleen kiezers met een lichamelijk beperking hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem. In de aanloop naar 21 maart kwam de burgemeester van de gemeente Woerden in het nieuws met zijn opvatting dat de Kieswet op dit punt verouderd is, gezien de totstandkoming van het VN-Gehandicaptenverdrag. De Kiesraad neemt dit signaal van de burgemeester en enkele organisaties zoals het College voor de rechten van de mens serieus. Geadviseerd wordt daarom om ook aan kiezers met een verstandelijke beperking hulp bij het uitbrengen van de stem in het stemhokje toe te staan. Hulp aan deze groep kiezers moet dan wel gegeven worden door een lid van het stembureau, als een waarborg tegen ongewenste beïnvloeding. Ook in het geval van kiezers met een lichamelijke beperking wil de Kiesraad graag doorvoeren dat (alleen) een stembureaulid mag helpen bij het stemmen in het stemhokje. Omdat het overigens voor stembureauleden lastig kan zijn om vast te stellen of er sprake is van een verstandelijke beperking, komt dit advies in de praktijk overigens neer op het vrijgeven van deze mogelijkheid tot hulp aan iedere kiezer die daarom verzoekt.

Bron: Kiesraad