13 maart 2019

Goede begeleiding kan extra gezondheidsproblemen bij mensen met ADHD voorkomen

Mensen met ADHD hebben meer kans op bijkomende aandoeningen zoals stemmings- en angstproblemen, drugsmisbruik of obesitas. Verbeterde diagnostiek en betere geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen kunnen mogelijk voorkomen dat er later in het leven nog extra gezondheidsproblemen optreden.

RUG.jpg

ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder) is een ontwikkelingsstoornis. De symptomen ontstaan voor het twaalfde levensjaar en uiten zich als zodanige problemen dat kinderen worden beperkt in hun functioneren op school en thuis. Een schatting is dat wereldwijd ongeveer 5% van de kinderen ADHD heeft. Voor volwassenen ligt dit op ongeveer 2,5%. Voor hen is ADHD een levenslange aandoening die vaak afbreuk doet aan hun gezondheid, hun carrière en hun sociale leven. Om de economische kosten van ADHD te schatten, hebben de onderzoekers de (geanonimiseerde) zorgverzekeringsgegevens van bijna vier miljoen Duitsers geanalyseerd. Zij vergeleken de medische kosten van mensen met een ADHD-diagnose met die van mensen zonder ADHD.

ADHD en bijkomende gezondheidsproblemen
Het is al eerder aangetoond dat mensen met ADHD een veel hoger risico hebben op het ontwikkelen van bijkomende aandoeningen. Stemmingsstoornissen - zoals depressie - en angst komen het vaakst voor; in het onderzoek was tweederde van de ADHD-patiënten boven de 30 jaar gediagnosticeerd met zo'n bijkomende aandoening. Drugsmisbruik en obesitas komen ook vaker voor bij mensen met ADHD.
De onderzoekers denken dat bepaalde genetische factoren die een rol spelen bij ADHD, een persoon kwetsbaarder maken voor de comorbide (bijkomende) gezondheidsproblemen. Het voorkomen van comorbiditeiten tijdens het ouder worden moet volgens de onderzoekers centraal staan in de geestelijke gezondheidszorg. Het is daarom aan te bevelen patiënten al vanaf de vroege kindertijd te behandelen en adolescenten door te behandelen tot in de volwassenheid.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen