09 oktober 2018

Commerciële websites onvoldoende toegankelijk voor mensen met beperking

Commerciële websites zoals webshops voelen nog te weinig urgentie om hun toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek door Stichting Accessibility in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Deze websites voldoen gemiddeld niet aan bijna de helft van de criteria voor digitale toegankelijkheid. Vooral consumenten die blind of slechtziend zijn, lopen daardoor vast bij het kopen van een product online.

In het onderzoek is getest in hoeverre websites van webwinkels, reisorganisaties en energiebedrijven voldoen aan de internationaal gehanteerde richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines. Geen enkele website voldoet aan alle criteria. Gemiddeld bevat een webshop dertien soorten obstakels voor mensen met een functiebeperking.

Obstakels
De meeste problemen zijn gevonden in de wijze waarop je iets kan regelen op een website, zoals bij het plaatsen van een bestelling, aanvragen van een abonnement of boeken van een reis. Voor mensen met een visuele beperking vormt bijvoorbeeld het invullen van een formulier een obstakel, als voor hen niet duidelijk is gemaakt welke informatie in welk veld hoort. Ook afbeeldingen zonder omschrijving, tekstkleuren die wegvallen tegen de achtergrond, uitklapmenu's en onbegrijpelijke teksten bij links zorgen ervoor dat veel webshops beperkt toegankelijk zijn.

Urgentie
Sinds 2016, toen Stichting Accessibility een vergelijkbaar onderzoek uitvoerde, zijn websites niet structureel verbeterd. Het huidige onderzoek laat zien dat dit mede te maken heeft met een gebrek aan gevoel van urgentie. In een enquête onder professionals op het gebied van online verkoop geeft het merendeel aan nog geen aandacht te hebben besteed aan dit onderwerp. Bijvoorbeeld omdat het geen prioriteit heeft binnen het bedrijf of omdat ze er te weinig over weten. Ruim een derde zegt ermee aan de slag te gaan in de komende twee jaar.
Volgens de wet moeten aanbieders van goederen en diensten hun websites stap voor stap toegankelijk maken. Het College roept de overheid op om afspraken te maken met bedrijven over wat dit concreet betekent. Deze afspraken kan de overheid opnemen in haar implementatieplan voor het VN-verdrag handicap.

VN-verdrag handicap
Sinds 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap van kracht. Volgens dit verdrag moeten mensen met een beperking zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit betekent ook dat zij gelijke toegang moeten hebben tot goederen en diensten van commerciële aanbieders. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) bepaalt dat deze aanbieders hiervoor geleidelijk moeten zorgen. Dit geldt ook voor online aanbieders.

Bron: College voor de rechten van de mens