04 december 2018

Belangenverenigingen vragen aandacht voor specifieke uitwerking VN-verdrag handicap

Belangenorganisaties, waaronder Helpende Handen, bieden 4 december 2018 aan leden van de Vaste Kamercommissie van VWS een manifest aan over de specifieke uitwerking van het VN-verdrag handicap voor mensen met een verstandelijke beperking. Het VN-verdrag handicap gaat over de rechten van mensen met een beperking en is op 14 juli 2016 in werking getreden.

Aanleiding om met dit manifest te komen is dat in het VN-verdrag en ook in het Programma Onbeperkt Meedoen, waarmee het Kabinet het VN-verdrag in Nederland wil uitvoeren, geen specifieke uitwerking voor onderscheiden doelgroepen wordt aangegeven. In de praktijk merken de belangenverenigingen dat er tamelijk simplistisch gedacht wordt over wat het verdrag betekent: iedereen moet volwaardig meedoen in de samenleving. Maar wat ‘meedoen’ betekent en hoe de samenleving er voor een individu met een beperking uit moet zijn is heel verschillend. Voor de een kan het belangrijk zijn dat de samenleving beschut en overzichtelijk is, terwijl voor de ander de samenleving groot en open moet zijn. We kennen genoeg voorbeelden van mensen met een verstandelijke beperking die wonen in de gewone samenleving en daar een geïsoleerd en eenzaam bestaan leiden.

De aanbieders pleiten ervoor dat bij de uitwerking van het VN-verdrag niet van algemene mooiklinkende slogans uitgegaan wordt, maar dat vanuit het individu gekeken wordt wat hij/zij nodig heeft om zich deel te kunnen voelen van een voor hem/haar zingevende samenleving. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de landelijke overheid, maar ook voor gemeenten, zorgaanbieders en andere organisaties die iets voor mensen met een verstandelijke beperking willen/moeten betekenen.

Klik hier voor de volledige tekst van het manifest.