Nieuws archief

20 november 2017

Werknemer met een chronische ziekte of beperking tevreden over werk

Werkenden met een chronische ziekte of beperking zijn bijna net zo tevreden als werkenden in de algemene bevolking. Blijkbaar lukt het de mensen met een chronische ziekte of beperking hun werk zo in te richten dat ze naar tevredenheid kunnen werken, dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL, een organisatie voor gezondheidsonderzoek.

Verder lezen

20 november 2017

Ruim 2 miljoen mensen ontvangen zorg en ondersteuning

Bijna 16% van de volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen krijgt hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Zorg en ondersteuning werd vooral gegeven door mensen uit het sociale netwerk en betrof met name hulp bij het huishouden. De mensen die zorg en ondersteuning ontvingen, kregen in 2016 gemiddeld ruim 10 uur per week hulp. Daarvan werd bijna driekwart door het sociale netwerk geboden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de publicatie Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Verder lezen

06 november 2017

Lagere eigen bijdrage langdurige zorg

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van 1 januari 2018. De maatregel is gericht op mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis of zelf in een verpleeghuis verblijven terwijl hun partner thuis woont. De eigen bijdrage is afhankelijk van hun inkomen en vermogen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10 procent.

Verder lezen