Nieuws archief

17 mei 2019

Mensen met een beperking ervaren problemen bij stemmen

Mensen met een beperking ervaren nog steeds problemen met het uitbrengen van hun stem bij verkiezingen. De meeste van hen ervaren problemen bij de hulpverlening in het stemhokje en de fysieke toegankelijkheid van stembureaus. Dat blijkt uit cijfers die Het College voor de Rechten van de Mens via het Meldpunt Onbeperkt Stemmen heeft ontvangen over de toegankelijkheid van de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019.

Verder lezen

02 april 2019

Minder keuze, minder kwaliteit dagbesteding langdurige zorg

De dagbesteding in de langdurige zorg staat onder druk. Mensen moeten vaak tegen hun wil van plek veranderen. Het gaat hierbij om dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg. Er is minder keuzevrijheid, blijkt uit onderzoek. Tegelijkertijd verschraalt de kwaliteit van het aanbod, met veel ‘lege’ uren en activiteiten die niet gericht zijn op ontwikkeling, wensen of talenten van mensen. Dit blijk uit onderzoek van Ieder(in), het LSR en KansPlus naar de ervaringen van mensen via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verder lezen