Netwerkontbijt.jpg

Netwerkontbijt Sociaal Domein

In de participatiesamenleving vindt de belangenbehartiging van mensen met een beperking vooral op lokaal niveau plaats, in de eigen burgerlijke gemeente. Helpende Handen nodigt belangenbehartigers uit voor een inspirerend netwerkontbijt. 

Wat: ontbijt, ontmoeting, uitwisseling en kennisverrijking. Hans van der Knijff, voorlichter en adviseur bij PerSaldo, columnist en ervaringsdeskundige houdt een inspirerende tafelspeech.

Wie: 
leden van Wmo-raden, overlegorganen, cliëntenraden, beleidsambtenaren, raadsleden en wethouders

Waar: 
kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Nieuwe Gouwe oz 2b te Gouda

Wanneer: D.v. 29 september 2018 van 8.30 - 10.30 uur

Aanmelden kan tot 15 september 2018 via onderstaand formulier.

Met behulp van onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het netwerkontbijt dat Helpende Handen 29 september 2018 in Gouda organiseert.