Afdelingen.jpg

Midden-Nederland

Afdelingsbestuur
M.C. Drost (voorzitter)
Prauw 26
3904 ZV VEENENDAAL
T 0318 59 26 60
E e-mail

mevr. K. Tippe (secr.)
Prinses Christinastraat 8
3931 CG WOUDENBERG
033 200 01 33
E e-mail

Praktische Thuishulp
De Praktische Thuishulp is bedoeld voor leden van Helpende Handen. De hulp wordt geboden in de thuissituatie. Het kenmerk van deze hulp is praktische ondersteuning. Vrijwilligers bieden een paar extra handen om de taak van ouders en mantelzorgers te verlichten en mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden activiteiten te ondernemen waar zij hulp bij nodig hebben. Ook voor gastopvang kan er een beroep worden gedaan op Praktische Thuishulp.

Het regionaal meldadres waarmee u contact kunt opnemen voor een hulpvraag is:
mevr. M.P. Hoogendoorn-Snetselaar
T 033 277 89 69
E e-mail

Financiële ondersteuning
U kunt het werk van de afdeling Midden-Nederland ondersteunen door uw gift over te maken op NL78RABO0372420257 t.n.v. Helpende Handen afdeling Midden-Nederland.

Gemeenten
Amersfoort
Ede
Hilversum
Houten
Opheusden
Rhenen
Scherpenzeel
Soest
Tricht-Geldermalsen
Utrecht
Veenendaal
Waardenburg
Wageningen
Zeist