Barmhartige_Samaritaan.jpg

Mensen met een beperking in de gemeente

Veel mensen met een beperking zijn gebaat bij ondersteuning door hun familie en kerkelijke gemeente. Over dit onderwerp verscheen in 2010 de brochure ‘Zorg dragen’. Aanvullend aan de brochure is een programma voor gemeente- en verenigingsavonden en een toerustingsprogramma voor kerkenraden en vrijwilligers ontwikkeld.

Tijdens deze avonden wordt nagedacht over en gewerkt aan het praktisch vormgeven van de Bijbelse opdracht om zorg te dragen voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. De toerusting bestaat onder andere uit concrete handreikingen voor de taak als ambtsdrager of vrijwilliger in de ondersteuning van mensen met een beperking.

Doelgroep: kerkelijke gemeenten

Met behulp van onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor toerusting of een lezing. U kunt hiervoor ook telefonisch contact met Helpende Handen opnemen: 0348 48 99 70.