Lotgenotencontact.jpg

Contactgroepen

Contactgroepen bieden mensen met een beperking, ouders en andere betrokkenen mogelijkheden voor lotgenotencontact rondom specifieke beperkingen en aandoeningen. Bezoekers vinden herkenning bij het spreken over zorgen en vreugden in relatie tot de beperking, vanuit een gemeenschappelijke levensovertuiging. In dat kader wordt jaarlijks minstens één ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd.

Helpende Handen kent de volgende contactgroepen:

Autisme Lichamelijke beperking (Centraal & Zuidwest-Nederland en jongeren)
Autisme in relatie Niet-aangeboren hersenletsel
Autisme en verstandelijke beperking Pro-Jongeren
Jongeren met autisme Schisis
Downsyndroom Spina bifida
Ernstig meervoudige beperking Syndroom van Turner
Epilepsie Visuele beperking
Gedragsproblemen  

Daarnaast zijn er voor (partners van) mensen met autisme kleinschalige gespreksgroepen.

Bijeenkomst
Voor een bijeenkomst wordt een (ervarings)deskundige uitgenodigd, om te spreken over een aan de beperking verwant onderwerp. Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk met de deskundige van gedachten wisselen over de beperking en de gevolgen daarvan in de praktijk. Daarnaast biedt een bijeenkomst veel ruimte voor onderling contact.

Mensen met een beperking, ouders en andere betrokkenen maken van de gelegenheid gebruik elkaar te ontmoeten, en ervaringen uit te wisselen. De organisatie van een bijeenkomst is in handen van de organisatiecommissie van een contactgroep. De organisatiecommissie wordt gevormd door vrijwilligers en ondersteund door een consulent van Helpende Handen.

Wilt u weten of het mogelijk is een contactgroep te starten voor andere beperkingen? Neem dan contact op met Helpende Handen.

Kosten

  • voor leden van Helpende Handen en Op weg met de ander: gratis
  • voor niet-leden die deelnemen aan een ochtendbijeenkomst met broodmaaltijd: € 12,50 per persoon (€ 7,50 exclusief broodmaaltijd)
  • voor niet-leden die deelnemen aan een avondbijeenkomst: € 7,50 per persoon

Uiteraard zijn vrijwillige bijdragen welkom.