Literatuurlijst.jpg

Literatuurlijst Autisme

Literatuur over autisme. De literatuurlijst is met zorg samengesteld. Helpende Handen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor wat in de boeken geschreven wordt. Het kan zijn dat in een boek voorbeelden voorkomen die niet aansluiten bij onze reformatorische identiteit.

Ieder mens is uniek en ieder mens met autisme is uniek. Daarom zal de beschreven informatie niet altijd van toepassing zijn op eigen situatie. De genoemde boeken zijn door veel mensen gelezen en gewaardeerd en worden daarom doorgegeven.

Geef me de 5
Auteur: Colette de Bruin
Geef me de vijf geeft een andere manier van kijken naar een kind / volwassene met autisme, namelijk kijken door de auti–bril
€ 37,50 incl. CD-rom
ISBN 9789075129649
Uitgeverij Graviant Educatief

Oudergids autisme
Auteur: Caroline van der Velde
Dit is een boek met nuttige wenken die het dagelijks leven van autistische kinderen en hun ouders vergemakkelijken. Aan de hand van vele praktische hulpmiddelen zoals spelletjes, schema's en tekeningen, kunnen ouders met deze gids hun kinderen sociaal gedrag leren herkennen en begrijpen.
€ 16,95
ISBN 9789057121845
Uitgeverij Nieuwezijds

Mijn kind heeft autisme
Auteurs: Peter Vermeulen en Steven Degrieck
Basisboek over autisme met concrete antwoorden op de meest voorkomende vragen die ouders van kinderen met autisme zich stellen.
€ 19,95
ISBN 978-90-209-6632-9
Uitgeverij Lannoo

Brein bedriegt; als autisme niet op autisme lijkt
Auteur: Peter Vermeulen
Over autisme bij normaal begaafde mensen.
Autisme zit van binnen en is vaak aan de buitenkant niet te zien.
€ 13,75
ISBN 9789064451270
Uitgeverij Epo

Een vreemde wereld
Auteur: Martine Delfos
Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS : voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf
€ 39,50
ISBN 906665533X
Uitgeverij SWP

Dit is de titel
Auteur: Peter Vermeulen
Een duidelijke beschrijving van hoe mensen met autisme denken.
€ 13,75
ISBN 9064451230
Uitgeverij Epo

Sociaal onhandig
Auteurs: Veen-Mulders L. van der, Serra M., Hoofdakker B.J. van den, Minderaa R.B. (red.)
In dit boek staan kinderen met de diagnose PDD-nos centraal.
€ 21,25
ISBN 90 232 3495 2
Koninklijke Van Gorcum uitgeverij

Veilig bij God, over autisme, geloof en kerk
Auteurs: Schaap-Jonker, H. en J. van Schothorst-van Roekel (red.)
N.a.v. een onderzoek naar de geloofsbeleving van mensen met autisme.
Deze resultaten worden vertaald naar praktische handvatten voor het omgaan met geloof en Bijbel: thuis, in het gezin, op school en in de kerk.
€ 12,50
ISBN 9058299686
Jongbloed Uitgevers groep

Brochure Autisme in de kerk
Auteur: Siegbert Beukens (eindred.)
Brochure geschreven voor ambtsdragers, uitgegeven in samenwerking van Helpende Handen, Optiment (onderdeel van Eleos) SGJ Christelijke Jeugdzorg, Op weg met de ander, Stichting de Vluchtheuvel.
Deze brochure gaat in op de problematiek die mensen met autisme kunnen ervaren in de kerk en geeft handvatten voor de praktijk van kerkdienst, catechese, pastoraat, kinder- en jeugdwerk en diaconaat ten behoeve van mensen met autisme.
€ 7,50
Klik hier voor het bestellen van deze brochure.

Brochure Autisme in het jeugdwerk
Auteur: Nella van Dijke-Reijnoudt (eindred.)
Brochure geschreven voor leidinggevenden in het jeugdwerk, uitgegeven in samenwerking van Helpende Handen, Optiment (onderdeel van Eleos) SGJ Christelijke Jeugdzorg, Op weg met de ander.
Deze brochure gaat in op de omgang van leidinggevenden met jongeren met autisme in het jeugdwerk. Deze brochure biedt leidinggevenden informatie en handreikingen over de omgang met jongeren met autisme. Daarnaast is een hoofdstuk voor jongeren geschreven.
Wordt geleverd inclusief flyers voor jongeren.
€ 7,50
Klik hier voor het bestellen van deze brochure.

Autisme thuis - over gezin, geloof en kerk
Over het onderwerp godsdienstige opvoeding van kinderen en jongeren met autisme leven veel vragen. Dat werd duidelijk naar aanleiding van eerder georganiseerde bijeenkomsten. Daarom heeft Platform ‘Autisme in de kerk’ besloten een brochure uit te geven waarin handvatten en tips gegeven worden over godsdienstige opvoeding aan kinderen en jongeren met autisme.
In de brochure zijn interviews met ouders van kinderen en jongeren met autisme opgenomen over de ervaringen die zij hebben met de godsdienstige opvoeding.
€ 5,00
Klik hier voor het bestellen van deze brochure.