keukentafel.jpg

Keukentafelgesprek

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) regelt, dat de gemeente de inwoners helpt zo lang mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij. Als er een hulpvraag bij de gemeente binnenkomt, vindt er allereerst een gesprek plaats met de hulpvrager. Daarin wordt besproken welke mogelijkheden er zijn voor hulp uit de eigen omgeving. Ook wordt er gekeken of er bestaande voorzieningen zijn, die mogelijk ingezet kunnen worden. Zo’n gesprek vindt plaats bij de hulpvrager thuis; daarom heeft het de naam ‘keukentafelgesprek’ gekregen.

Het is mogelijk zich bij dit gesprek te laten ondersteunen door een ‘onafhankelijke cliëntondersteuner’. Dat kan een ter zake kundige beroepskracht zijn, maar het mag ook iemand zijn uit het eigen netwerk van de hulpvrager. De meeste gemeenten attenderen op organisaties die mogelijk cliëntondersteuning kunnen bieden. Voor leden van Helpende Handen is het van belang te weten, dat ook de consulenten persoonlijke dienstverlening bereid zijn deze rol te vervullen. Dat kan prettig zijn, met name als er aan de hulpvraag levensbeschouwelijke aspecten zitten.

Gratis
Inwoners van de gemeenten Barneveld en Neder-Betuwe kunnen kosteloos gebruik maken van deze dienstverlening.