keukentafel.jpg

Keukentafelgesprek

Een aantal jaar geleden gaf de vorige regering de keukentafel - in figuurlijke zin - weer een centrale plaats. Burgers zijn bij hulpvragen bij de burgerlijke gemeente afhankelijk van de uitkomst van het zogenoemde keukentafelgesprek.

De burgerlijke gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Om te bepalen welke zorg en ondersteuning nodig is, vindt er een ‘keukentafelgesprek’ plaats tussen de zorgvrager en een gemeenteambtenaar. Tijdens dit gesprek wordt de situatie van de hulpvrager besproken. Voor veel mensen is zo’n gesprek wellicht spannend of onbekend. ‘Hoe moeten we ons voorbereiden?’, ‘wat kunnen en moeten we wel of niet zeggen?’ en ‘krijgen we wel de ondersteuning die nodig is?’.

Het is mogelijk zich bij dit gesprek te laten ondersteunen door een ‘onafhankelijke cliëntondersteuner’. Dat kan een beroepskracht zijn, maar het mag ook iemand zijn uit het eigen netwerk van de hulpvrager. De meeste gemeenten attenderen op organisaties die mogelijk cliëntondersteuning kunnen bieden. Voor leden van Helpende Handen is het van belang te weten, dat ook de consulenten persoonlijke dienstverlening bereid zijn deze rol te vervullen. Dat kan prettig zijn, met name als er aan de hulpvraag levensbeschouwelijke aspecten zitten.

Identiteitsgebonden ondersteuning
Zeker wanneer er sprake is van identiteitsgebonden zorg- of ondersteuningsvragen is het aan te raden contact op te nemen met een cliëntondersteuner die weet waar welke identiteitsgebonden ondersteuning geboden wordt. Helpende Handen heeft als reformatorische belangenvereniging deze kennis en ervaring ‘in huis’. 

Gratis
Inwoners van de gemeenten Barneveld en Neder-Betuwe en leden van Helpende Handen kunnen kosteloos gebruik maken van ondersteuning bij het 'keukentafelgesprek'.