Kerken.jpg

Kerken

Mensen met een beperking ontvangen bijzondere zorg vanuit de kerkelijke gemeente. Predikanten spannen zich in om in de prediking aansluiting te vinden bij hen. Ouderlingen hebben in huisbezoek en catechese aandacht voor hun levensvragen. Diakenen geven ondersteuning door waar nodig financieel bij te dragen en door gemeenteleden te vinden die hulp willen bieden.