Kerken.jpg

Kerken

Mensen met een beperking ontvangen bijzondere zorg vanuit de kerkelijke gemeente. Predikanten spannen zich in om in de prediking aansluiting te vinden bij hen. Ouderlingen hebben in huisbezoek en catechese aandacht voor hun levensvragen. Diakenen geven ondersteuning door waar nodig financieel bij te dragen en door gemeenteleden te vinden die hulp willen bieden.

De hoogleraren spraken met tientallen lokale bestuurders en directeuren van zorginstellingen over de decentralisatie van de zorg. Op basis van deze gesprekken schreven zij het white paper: ‘Wie neemt nu de leiding?’. Uit de gesprekken blijkt dat de focus niet op zorg ligt, maar op zo weinig mogelijk geld uitgeven tegen zo laag mogelijke kosten. 

Bureaucratie
Verder bleek dat gemeenten en zorgverleners zich via de bureaucratie indekken tegen het maken van fouten. De cliënt zit nu in een markt zonder vrijheid en in een bureaucratie zonder zekerheid, concluderen de hoogleraren uit de gesprekken.
De hoogleraren roepen lokale bestuurders op zelf het voortouw te nemen en niet te wachten op oplossingen vanuit Den Haag: stop met inkopen en begin met het organiseren van de zorg.

Evaluatie
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht het Zijlstra Center ook de macrodoelmatigheid van decentralisaties. Daaruit blijkt onder meer dat overheden zich bij het evalueren van decentralisaties vooral richten op het al dan niet halen van doelen en het uitgeven van het (fictieve) budget. Deze sterke nadruk op verantwoorden en afrekenen kunnen gemeenten juist kopschuw maken om doelmatig te werken, aldus het rapport.

Bron: VU