Jaarverslag_2018.jpg

Jaarverslag 2018

In 2018 heeft binnen Vereniging Helpende Handen het werk goede voortgang mogen hebben. Er is heel veel werk verzet. Hoewel we mogen zien op een goede organisatie van het werk, dankbaarheid voor het werk mogen ontvangen en we ons hierdoor gesterkt weten, moeten we opmerken dat dit niet het belangrijkste is. We hopen dat het werk ten goede mag zijn voor allen die een beroep op de Vereniging doen en voor allen die gebruik maken van hetgeen er in de breedte van de Vereniging aan voorlichting, ondersteuning of hulp en ontspanning geboden wordt. Het allerbelangrijkste is echter dat het werk gezegend zou mogen worden.

20 januari 2018 was het 45 jaar geleden dat vanuit de nood in de achterban Vereniging Helpende Handen werd opgericht. Tijdens een jubileumconcert is met belangstellenden stilgestaan bij deze bijzondere mijlpaal. De muzikale invulling van deze avond werd verzorgd door jongerenkoor Jigdaljahu onder leiding van Bert Noteboom en hun vaste musici Marco den Toom (orgel) en Lennart Moree (piano). Oud-voorzitter ds. P. Mulder hield een meditatie over Psalm 145: 9. Een aantal cliënten van Siloah bood het team een cadeau aan.

Regioavonden
Tijdens een zestal Geef me de 5-avonden ontvingen ruim 1000 (groot)ouders en belangstellenden informatie over en handvatten voor het omgaan met jongeren met autisme. Voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking organiseerde Helpende Handen een aantal regionale cursussen om hen handvatten te geven voor het gesprek over lichamelijke en seksuele ontwikkeling.

Dienstverlening
Dat mensen Helpende Handen weten te vinden, blijkt uit het feit dat het aantal (nieuwe) hulpvragen onverminderd hoog blijft en dat steeds nieuwe mensen bijeenkomsten voor lotgenotencontact bezoeken. Wat in deze cijfers niet uit te drukken is, maar wel uit de gesprekken met leden blijkt, is de intensiteit van de hulpvragen en de achterliggende problematiek.

Het volledige jaarverslag 2018 en het in 2018 beleidsplan 2019 - 2022 zijn onderaan de pagina te downloaden.