Inge_van_Hell2.jpg

Inge van Hell-van Dijke

“Mensen die deelnemen aan het lotgenotencontact van Helpende Handen, ervaren (h)erkenning en vinden steun bij mensen in vergelijkbare omstandigheden. De contacten met mensen met een beperking en hun ouders of verwanten, bepalen voor mij de (meer)waarde van mijn werk. Dat geldt extra als ik merk dat ze ook in de kerkelijke gemeente gezien worden en een plaats krijgen.”

Functie
Consulent lotgenotencontact

Werkzaamheden 

  • mogelijk maken van activiteiten voor lotgenotencontact (contactgroepen), waar mensen met een beperking en hun ouders of verwanten elkaar kunnen ontmoeten, over en weer
    (h)erkenning kunnen vinden en van elkaar kunnen leren
  • ondersteunen van vrijwilligers in organisatiecommissies, die specifieke activiteiten ontwikkelen in het kader van lotgenotencontact
  • beantwoorden van vragen van potentiële bezoekers van contactgroepactiviteiten
  • signaleren van individu overstijgende problematiek en het behartigen van belangen van betrokkenen
  • verzorgen van lezingen en toerusting over autisme, ‘autisme in de kerk’ en ‘autisme en geloven’
  • onderhouden van contact met andere organisaties, ter bevordering van lotgenotencontact, beeldvorming en toerusting

Contactgroepen

  • Autisme
  • Gedragsproblemen

Wilt u contact met Inge van Hell opnemen? Stuur een e-mail.

Inge van Hell is dinsdag en donderdag op kantoor bereikbaar.