Het_gebed.jpg

Het Onze Vader

Inhoud
De lessenserie over het Onze Vader bevat 11 lessen voor de catechisant. De lessen zijn samengevoegd in een mooie werkmap. Voor de catecheet is een toelichting geschreven.

Les Onderwerp
Les 1 Wat is bidden?
Les 2 De aanhef
Les 3 Uw Naam worde geheiligd
Les 4 Uw Koninkrijk kome
Les 5 Uw wil geschiede
Les 6 Geef ons heden ons dagelijks brood
Les 7a Vergeef ons onze schulden
Les 7b Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
Les 8 Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
Les 9 Prijs de Heere
Les 10 Amen

Onderstaand formulier kunt u gebruiken om set(ten) van de catechisatielessen over het Onze Vader te bestellen.

Een set (11 lessen in werkmap) kost € 7,50 (excl. verzendkosten). Voor catecheten is een (gratis) toelichting beschikbaar.

Bezorgadres

Factuuradres

Bestelling