Gesproken uitgaven

Elke dag nieuw
In samenwerking met de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, werkt Helpende Handen aan een gesproken versie van Bijbels dagboek ‘Elke dag nieuw’ van Gertrude de Regt e.a. (een dagboek voor kinderen van 4 - 7 jaar). Deze uitgave staat op een Daisy-cd en is naast de Daisyspeler ook op de pc te beluisteren. Het dagboek verschijnt medio december 2017 (i.p.v. december 2018 zoals per abuis in ons ledenmagazine Samen stond) en kost € 14,90.
Heeft u interesse in de gesproken versie van dit dagboek? Laat dit dan weten per e-mail of 0348 48 99 70.
 
De Kerkgeschiedenis van Joh. Vreugdenhil
De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud: al jaren een begrip! Vreugdenhil kon meeslepend vertellen. Duidelijk komt steeds naar voren dat het de hand van de Heere is Die de geschiedenis schrijft. De bijna 40 uur tellende gesproken versie staat op 2 Daisy-cd’s en kost € 69,50. Te koop bij de CBB per e-mail of 0341 56 54 99. 
 
Luisterboeken – website
Geniet u of jij ook zo van luisterboeken? Neem dan eens een kijkje op de website van de Christelijke Luisterclub. Hier zijn vooral oudere boeken te vinden van bekende schrijvers als K. Norel en Sj. van Duinen voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met volwassenen. Een basisschoolleraar spreekt de boeken in. Een lidmaatschap is al mogelijk vanaf € 3,95 per maand. Er hoeven geen productiekosten voor de CD en verzendkosten betaald te worden. Meer informatie: website luisterboeken.
 
Ledenmagazine Samen
Het ledenmagazine Samen van Helpende Handen is sinds juni 2017 in gesproken vorm beschikbaar. Samen in gesproken vorm is aan te vragen per e-mail of 0348 48 99 70.