Gedragsproblemen

Gedragsproblemen bij kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms hebben kinderen een diagnose in het autistisch spectrum, of is er ADHD geconstateerd. Maar ook minder bekende diagnoses zoals MCDD, ADD, ODD, kunnen zorgen voor probleemgedrag bij kinderen. Ook kan het voorkomen dat er (nog) geen diagnose is gesteld, maar er wel degelijk sprake is van een gedragsprobleem.

Kinderen met gedragsproblemen kosten veel tijd en aandacht. Ze slokken soms alle energie op. Broertjes en zusjes hebben er wel eens genoeg van. Leerkrachten hebben niet deze kinderen, maar nog meer leerlingen in de klas. Ambtsdragers horen soms de verhalen, maar weten niet hoe te reageren.

Doelgroep
De contactgroep Gedragsproblemen organiseert bijeenkomsten voor ouders en beroepsopvoeders van kinderen met gedragsproblemen. De kinderen hebben een normale of bovengemiddelde intelligentie; hun gedragsproblemen komen onder andere voort uit een stoornis in het autistische spectrum of ontstaan door ADHD.

Bijeenkomsten
De contactgroep Gedragsproblemen organiseert twee keer per jaar drie regionale bijeenkomsten met actuele bij de beperkingen passende thema’s.

Organisatiecommissie
De organisatiecommissie van een contactgroep zorgt ervoor dat de activiteiten van de contactgroep plaats kunnen vinden. In de organisatiecommissie participeren vrijwilligers, die voor ondersteuning een beroep kunnen doen op een consulent van Helpende Handen.

Contactpersoon:
mevr. S.M. Heger-Bijnagte
E-mail