Ernstig meervoudige beperking

De groep mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) is heel divers. Het IQ van deze mensen is lager dan 25. Omdat het IQ niet te testen is, wordt vaak de ontwikkelingsleeftijd als indicatie gebruikt. Bij mensen met ernstig meervoudige beperkingen is die leeftijd lager dan 24 maanden.

Voor ouders van een kind met een ernstige meervoudige beperking biedt Helpende Handen graag de mogelijkheid tot lotgenotencontact. Het gaat dan om het ontmoeten van andere ouders, het delen van ervaringen en het bespreken van zorgen. Kortom: elkaar tot steun zijn.

Organisatiecommissie
Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan contact? Belt of mailt u dan gerust.

Contactpersonen
W.M. Mol-Hafkamp
T 078 681 45 45
E-mail

W.H van Os- Veldhuizen
T 0318 50 13 98
E-mail

L.H. van Vliet-Timmerman
T 029 726 21 40
E-mail

Algemeen e-mailadres